Testledarna är utbildade och projektet går nu vidare mot nästa fas

Bild som illustrerar den digitala utbildningen till testledare

Under februari och mars har vi utbildat kommunernas testledare i verson 1.0 av AllAgeHubs användardrivna testbäddsmodell. Testledarna har fått kunskap om syftet med Testbädden AllAgeHub och uppdraget som testledare. De har också fått förståelse för vad det användardrivna angreppsättet innebär samt arbetat praktiskt med testprocessens olika steg.

Testprocessen omfattar följande steg:

  • Inspirera och sprida kunskap om välfärdsteknik
  • Initiera testmiljö
  • Inventera och analysera användarnas behov
  • Hitta lösningar
  • Planera, genomföra och utvärdera test

Nu går projektet in i nästa fas då kommunerna skapar testmiljöer i vård- och omsorgsverksamheter, inventerar behov och testar välfärdsteknik som möter dessa behov. Lärdomarna från arbetet lyfts in i utvecklandet version 2.0 av testbäddsmodellen som ska ge ett ännu bättre stöd i användardrivna tester av välfärdsteknik.

– Utbildningen är ett viktigt steg på vår resa att öka användandet av välfärdsteknik som möter faktiska behov. Genom att testa välfärdsteknik parallellt med att vi utvecklar en gemensam modell för tester kan vi säkerställa att tekniken möter faktiska behov. Det är en ynnest att få göra detta tillsammans med våra kompetenta och inspirerande testledare, säger Carolina Fornell processledare AllAgeHub

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen