Civilsamhället och individens behov i fokus på MiniExpo

Bild på arrangörerna för MiniExpo

Civilsamhället är en viktig aktör när det gäller välfärdsteknik. När AllAgeHub nyligen för första gången arrangerade mässan MiniExpo var det just civilsamhällets perspektiv som stod i fokus. Besökarna kunde lyssna till seminarier och prata med utställare från företag som jobbar med välfärdsteknik.

MiniExpo arrangerades gemensamt av AllAgeHub, Funktionsrätt Västra Götaland, LaSSe Brukarstödcenter och Göteborgs Stad, och det var första gången som de arrangerade en mässa på temat välfärdsteknik riktat till allmänheten. Cirka 100 besökare var anmälda till de två dagarna på Dalheimers hus i Göteborg 12 och 13 maj. Mässan riktade sig i första hand till personer med funktionsnedsättning men även till äldre och anhöriga.

Helena Molker Lovén, processledare på Göteborgsregionen (GR), berättar att mässan sker på civilsamhällets villkor.

”Vi vill hitta arbetsformer för att nå ut till människor gällande välfärdsteknik, för att sprida kunskap och för att få till fler tester i civilsamhället. Den här mässan är ett konkret sätt som vi testar för första gången. Vi har även två planerade i höst. Vi vill ha det här lilla formatet för att besökarna ska kunna ha en dialog med företag”, säger hon.

Under de båda dagarna arrangerades seminarier med information och möjlighet till dialog om bland annat vad välfärdsteknik är, hur den kan stötta individen i vardagen, om vad AllAgehub gör och om tester som görs inom Testbädden AllAgehub. Välfärdsteknik kan definieras som teknik som syftar till att bibehålla eller öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt förbättra kvaliteten på välfärdstjänster. Exempel är VR-headset, tillsynskamera, smartklocka med gps, digitala informationstavlor med påminnelser och aktiviteter, trygghetslarm med mera. Det kan också vara sängsensorer som tänder lampor när personen reser sig ur sängen på natten och smarta högtalare där individen genom att prata kan tända och släcka lampor, dra ner gardiner med mera.

Begreppet inte helt känt

Välfärdsteknik kan alltså var till stor nytta i individers vardag men begreppet används mest av kommuner och regioner; det är inte lika känt hos allmänheten och organisationer.

”Begreppet används av kommuner och landsting men vi i civilsamhället inte lika bekanta med det. Vi är mottagare av tjänster som kommuner och regioner kommit långt med i sin planering så vi behöver också veta mer, hur det påverkar mig, vilka för- och nackdelar som finns och så vidare”, sa Stina Roemphe från LaSSe Brukarstödcenter.

”Ofta handlar diskussionerna om farhågor som övervakning och att kommunen vill spara pengar, men vi behöver vända på det och se att det finns fördelar med att ha en kamera som övervakar att inget händer i stället för att personal ska komma och väcka en på natten. Det är viktigt att vi i civilsamhället är med i diskussionerna så att tekniken utgår från individens behov”, sa Kerstin Söderberg från Funktionsrätt Västra Götaland.

Användardriven testbädd

Johanna Lundgren berättade om AllAgeHub, som är en samverkansplattform för samverkan mellan aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Målgruppen är äldre, personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. Tillsammans utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas behov. Testbädden AllAgeHub utvecklas under perioden maj 2020 – juni 2023. Genom testbädden testas teknik ute i kommunerna, inom vård och omsorg och i människors vardagsmiljöer. Att den är användardriven betyder att man utgår från behoven och försöker hitta lösningar till dem, i stället för tvärtom.

Helena Molker Lovén är förutom att vara processledare i AllAgeHub även anhörig, och hon berättade under ett av seminarierna om sin son Erik och hur han använder teknik i sin vardag. Erik bor i egen lägenhet med assistenter och han jobbar på daglig verksamhet. Han använder mycket teknik och har både nytta och nöje av till exempel en smart telefon och en surfplatta. Genom dessa kan han se film, lyssna på musik, spela spel och ha kontakt med andra genom exempelvis videosamtal och Messenger-grupp. För att söka på internet kan han använda sin röst i stället för att skriva. På väggen har han en stor digital platta med information om hans aktiviteter, vem av assistenterna som kommer och jobbar, påminnelser om när det är dags att klä på sig och gå till dagliga verksamheten, steg för steg-instruktion för städning med mera.

Exempel på test

Leif Sandsjö från Högskolan i Borås och Personskadeförbundet (RTP) berättade om ett av testerna som ingår i AllAgeHub och som precis har startat. Det sker i samarbete med Personskadeförbundet och handlar om att introducera välfärdsteknik som kan vara till nytta i vardagslivet. Det görs med AllAgeHubs arbetsmodell. Processen startar med att någon kommer med en idé, exempelvis under någon av träffarna inom föreningen. Sen får de som är intresserade anmäla sig till att vara med i en testgrupp. När det finns en grupp som vill prova är nästa steg i processen att definiera problemet och formulera ett behov. Leif berättade om ett exempel där en person önskade teknik för att få hjälp att komma ihåg att ta olika mediciner, varav en del ska tas på bestämda tider och en del inte får tas för ofta. Nästa steg är att hitta förslag på lösningar och välja en av dem att testa. Det kan till exempel handla om en viss mobilapp. Därefter planeras testet och mål sätts upp, och i denna fas kan AllAgeHub hjälpa till. Sista steget är att via olika kanaler berätta för andra om resultatet.

Utställare presenterade produkter

Under MiniExpo fanns det åtta utställare på plats för att visa produkter och träffa målgruppen.

Gunilla Björkqvist och Frida Hurtig från Ottobock visade två produkter som hjälper individer med neurologiska skador eller besvär.
Gunilla Björkqvist och Frida Hurtig från Ottobock visade två produkter som hjälper individer med neurologiska skador eller besvär. Dels Exopulse Mollii Suit som är världens första neuromoduleringsdräkt för diagnoser som stroke, CP, MS och ryggmärgsskada där man lider av spasticitet och smärta relaterat till dessa. Den har elektroder som man ställer in beroende på problematiken och som ger avslappning i spastiska muskler samtidigt som den möjliggör aktivering av svaga muskler. De visade också en produkt för elstimulering för armar och ben, för neurologiska besvär efter exempelvis stroke eller ryggradsskador. Gunilla och Frida poängterade att produkter som dessa gör stor skillnad i livskvalitet för individer genom att skapa trygghet och att ge möjligheter till att exempelvis kunna arbeta.

”Detta är ett bra initiativ, just att det är forum där fokus är på just välfärdsteknologi, det är inte så vanligt. Det är bra att få möjlighet att träffa våra målgrupper och även att visa regionen att vi finns. Det är viktigt att sprida kunskap om produkterna så att de blir kända. De är lika viktiga som de produkter som är förskrivbara”, sa Frida Hurtig från företaget Ottobock.

Stian Moen från företaget Vestfold Audio, som har samarbete med Frölunda Data, och Daniel Rumack från Robotics Care
Stian Moen från företaget Vestfold Audio, som har samarbete med Frölunda Data, och Daniel Rumack från Robotics Care AB, fanns med på mässan och berättade om vilka produkter de kan erbjuda. Vestfold Audio arbetar med brandlarm för personer med hörselnedsättning samt kognitionshjälpmedel. De hade med sig trygghetslarm och en klocka med bland annat påminnelsefunktion. Robotics arbetar med duschsystem för rörelsehindrade.

Utställare på mässan: Frölunda Data AB, Robotics Care AB, Joyvest, Stiftelsen Bräcke diakoni, Ottobock, Sensorem AB, Salusmea och Teknikmentorerna.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen