Workshop om GDPR

Dekorativ bild

Testbädden AllAgeHub syftar till att öka användningen av välfärdsteknik. Detta gör vi genom att utveckla en modell för tester tillsammans med våra Testledare i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Det finns många frågor som är viktiga att hantera vid test och implementering av välfärdsteknik. GDPR och behovet av att skapa trygghet i frågan och använda sig av de stödstrukturer som finns kring i kommunen är bland annat en som identifierats av Testledarna. I syfte att fokusera på GDPR tillsammans bjöd AllAgeHub in Testledarna  till en workshop 22 april. De fick även bjuda med sig ansvariga chefer för testmiljö samt stödfunktioner inom GDPR i kommunerna.

Teori och praktik varvades utifrån följande mål:

 1. Få en grundläggande kunskap om vilka regler som reglerar användandet av välfärdstekniken
 2. En metodik att hantera och värdera möjligheterna att använda välfärdsteknik

Vi är oerhört tacksamma för att workshopen genomfördes med stort engagemang av Johan Borre och Johan Bergström, dataskyddsombud Göteborgsregionen, Jenny Henriksson, dataskyddsombud socialnämnden Göteborg stad, Anna Andersson och Åsa Wall, Planeringsledare välfärdsteknik Göteborg stad samt Sandra Tidefors, Processledare GO-DigIT Göteborgs stad.

Ett urval från vad deltagarna tog med sig från workshopen:

 • Mycket ny information och kunskap, tack!
 • Alla tolkar olika och gör olika.
 • Svårt och mycket att tänka på men inte omöjligt om man får hjälp
 • Vikten av tvärfunktionella team med olika kompetenser
 • Bra samtal, men det är ett klurigt område och svårt att göra rätt
 • Vi har mycket bra att göra om vi gör saker tillsammans och får ett liknande arbetssätt över kommungränser
 • Det är så omständligt, omfattande information och dokumentation. Svårt språk, behöver göras mer begripbart.
 • Tar med mig DSO:ernas resonemang som belyser det komplexa i de flesta frågeställningar vi arbetar med ”Det finns inga rätta svar utan bara olika lösningar..”
 • Tankeställare!! Nyttigt! Fortsättning behövs för att hålla det levande! Flera exempel/”lathundar” med påhittade fall för att öka förståelsen, ta sig över till nästa nivå helt enkelt då det är allt än enkelt att först och hantera ”de verkliga ärendena
 • Ökad kunskap, förhoppningsvis ökad hanterbart dvs att jag är mer medveten om hur jag ska hantera det hela överlag. Men jag tar även med mig en frustration över att ha svårt att få ihop helhetsbilden och om hur verksamheterna ska jobba med detta
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen