Leverantörskonferens – 3 juni

Välkommen till en leverantörskonferens om välfärdsteknik!

Jobbar du med välfärdsteknik? Är du intresserad av vilka behov kommunala verksamheter söker lösningar på? Har du förslag på lösningar som kan testas i Testbädden AllAgeHubs testmiljöer? Varmt välkommen att delta på vår digitala leverantörskonferens den 3 juni 9:00-12:00!

Testbädden AllAgeHubs* leverantörskonferens vill vi skapa dialog mellan behovsägare och företag som kan erbjuda lösningar för test inom välfärdsteknikområdet. Så långt vi vet är detta första gången som det norska konceptet leverantörskonferens testas i Sverige och den 3 juni blir då ett svenskt pilottest av konceptet.

Programmet är under utveckling men kommer ge utrymme för:

  • Kort inledning från Upphandlingsmyndigheten och IToTelekomföretagen – Leverantörskonferens – Hur funkar det?
  • Presentation av Testbädden AllAgeHub – Hur funkar den?
  • Presentation av användaridentifierade behov från Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer (se behovsformuleringar nedan). 
  • Möjlighet för företag att presentera lösningar (öppen presentation)
  • Möjlighet för företag att presentera lösningar direkt till behovsägaren (enskilt)
  • Diskussion/återkoppling kring formerna för leverantörsdialog – Hur går vi vidare?

Workshopen vänder sig primärt till företag inom välfärdsteknikområdet men alla med intresse för området inom offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi är varmt välkomna att delta.

Välkommen att anmäla dig i formuläret här intill.

(*) Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

  • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
  • Har du kryssat i rutan som anger att du är intresserad av att presentera dina produkter/tjänster under denna workshop kommer vi spara din kontaktinformation för att kunna ta kontakt.
Rulla till toppen