Intresseanmälan för presentation vid leveratörskonferens 3 juni

Har ni en produkt som möter något av de behov som presenteras här nedan?

Om ni som organisation har en produkt/tjänst som möter minst ett av behoven som presenteras här nedan och vill presentera den i ett öppet format för samtliga deltagare vid leverantörskonferensen så är ni välkomna att visa intresse genom att skicka in en kort film till oss.

Filmen ligger till grund för vårt urval av produkter som presenteras på leverantörskonferensen. Om du inte särskilt önskar att presentera live så används denna filmen även som er presentation på leverantörskonferensen. Detta kan vi komma överens om vid kontakt efter att urvalet skett.

Urvalet kommer att ske så att det blir en väl sammansatt dag med lösningar som möter olika behov. Även om er presentation inte kommer med på leverantörskonferensen så kommer vi ha med den i vår fortsatta process rörande lösningar till de presenterade behoven. Alla som inkommit med presentation av lösningsförslag kommer också att bli inbjudna till kommande aktiviteter då urval inför test sker utifrån lösningens förmåga och nytta.

Vi ger besked till samtliga som visat intresse senast tisdag den 1 juni kl 9:00.

Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

Rulla till toppen