Nationell plattform för innovation

mfd

Redovisning av ett regeringsuppdrag om att skapa en nationell digital plattform för kommunikation inom hörselområdet.

För döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet sker kommunikationen mer på delvis andra villkor än för hörande personer. Sätten att kommunicera inom gruppen är varierande, från teckenspråk och punktskrift till talad dialog med stöd av hörapparat. Den snabba digitaliseringen och utvecklingen av verktyg, data och tjänster ger möjlighet att erbjuda gruppen verktyg som underlättar kommunikationen avsevärt. Det ger också förutsättningar för delaktighet i samhället. Detta kan göras både genom användning av teknik utvecklad specifikt för ändamålet och universellt utformad teknik. Kunskap om hur tekniken kan underlätta kommunikation ska nå dem som berörs, och som därmed kan ge goda förutsättningar för kommunikation.

Under 2016 har myndigheten genomfört möten och workshops med centrala aktörer för att tillsammans identifiera behov, samt undersöka hur MFD på bästa sätt kan stimulera innovation inom området. Utifrån dessa möten har myndigheten valt att gå vidare med tre spår för att bygga upp och utveckla den nationella digitala plattformen. De tre spåren består av:

  • Ett innovationsråd, som ska samla centrala aktörer inom området kommunikation för döva personer, personer med hörselnedsättning och dövblindhet. Rådet ska samråda för att främja innovation, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling. Det kan på sikt bli en av flera referensgrupper till MFD:s kunskaps-/innovationsråd.
  • En webbplats med information om befintliga tjänster, pågående projekt och kunskap inom området.
  • Ett nätverk i sociala medier (Facebook), i syfte att skapa en kanal för erfarenhetsutbyte mellan intressenter, användare med flera. Nätverket är i princip öppet för vem som helst att delta i.
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen