Medborgardialog om välfärdsteknologi i Härryda

fokus_omvärld_ingen_bild

Använder du automatiska dörröppnare ibland när båda händerna är upptagna av tunga matkassar? Dörröppnarna är ett bra exempel på hur god teknik kan göra nytta för många – från den rullstolsburne till den överlastade storhandlaren med småbarn. Ta Del av dialogen som genomfördes under hösten 2015 i Härryda kommun.

Syftet med dialogen var att öka kunskapen hos medborgarna om vad välfärdsteknologi innebär samt ta del av medborgarnas syn på hur utvecklingen av välfärdsteknologi kan användas för att stärka den enskildes vardag utifrån bland annat trygghet, självständighet och ökad delaktighet.

Målgrupp

Alla kommuninvånare som är intresserade av frågan.

Tillvägagångssätt

Kommunstyrelsen anordnade tre olika föreläsningar där inbjudna experter inom området välfärdsteknologi fick informera i ämnet. Efter föreläsningen samtalade politiker och medborgare om vilken nytta och vilka värden tekniska lösningar kan ge, vilka farhågor och hot våra medborgare känner samt vad kommunen måste tänka på innan olika tekniska produkter och insatser införs.

Så ska resultatet användas

Kommunstyrelsen tog del av medborgarnas synpunkter den 15 december 2015 och beslutade i ärendet den 7 januari 2016. Beslutet innebär att sektorn för socialtjänst ska fortsätta arbeta fram ett koncept för ökad trygghet, delaktighet och självständighet genom digital teknik. Medborgarnas synpunkter ska vara en del av underlaget.

Ta del av rapporten från Härrydas medborgardialog

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen