Samverkan krävs för digital förnyelse av offentlig sektor

The male hand holding a phone against the background of the office and laptop

En enklare vardag för medborgarna, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet i samhället samt ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det är de övergripande målen i regeringens satsning Digitalt först, som fokuserar på en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Digitaliseringen anses vara den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället. I Sverige har regeringen satt upp ett mål om att landet ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett led i det arbetet är satsningen Digitalt först, som drivs av Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, i samverkan med ett antal olika aktörer.
– Satsningens främsta uppgift är att föra fram regeringens vindriktning för offentlig förvaltning och bidra till en högre kvalitet och flexibilitet i de offentliga verksamheterna, säger Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
Sedan Digitalt först startade 2015 har arbetet inriktats på fem olika områden som omfattat allt från nationell digital infrastruktur, digital mognad och innovationsförmåga till samlat ansvar.

 

Läs hela nyheten på framtidenskommuner.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen