Ny rapport: Välfärdsteknik – hot eller möjlighet?

hotellermojlighet

Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg. Trygghetslarmen digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst och kommuner provar personlig tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera. Vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med kontakt via tv eller surfplatta.

En viktig fråga är på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas. När staten och kommunerna tar fram en strategi för införandet av välfärdsteknik, måste äldre, anhöriga och äldres organisationer vara med och påverka hur genomförandet ska gå till, anser PRO.

Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en åldrande kropp skapar och höja livskvaliteten avsevärt. Den snabba utvecklingen inom teknikområdet ger många nya möjligheter, men också farhågor.

För att kunna vara med och påverka utvecklingen krävs kunskap hos de som berörs av förändringarna. Tillsammans med ABF har PRO nu tagit fram en rapport och studiematerial om hur den nya välfärdstekniken kan fungera för äldre, Välfärdsteknik för äldre – hot eller möjlighet?

Målgruppen för denna studiesatsning är framför allt pensionärer och riktar sig till PRO:s medlemmar som har förtroendeuppdrag, samt representanter för PRO i pensionärsrådet. Materialet ska bidra till mer och bättre kunskap. Till rapporten har en studiehandledning med förslag på fyra sammankomster tagits fram. Detta som ett stöd för att starta studiecirklar och därigenom öka kunskapen och intresset för frågor som rör välfärdsteknik. Handledningen kan även användas som informationsstöd vid föreläsningar, seminarier eller dylikt.

 

Läs hela nyheten och ladda ner rapporten på PRO.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top