Varför går digitaliseringen så långsamt inom socialtjänsten?

2018_02_rise

Ny rapport från RISE till Socialstyrelsen.

RISE ICT har levererat en rapport till Socialstyrelsen med rubriken ”Varför digitaliseringen går långsamt inom socialtjänsten”. Efter att ha genomfört 20 intervjuer konstaterade vi att ha intresset för digitalisering är stort bland kommunerna, samtidigt som det finns det en stor frustration över långsamheten i införandet.

Sammanfattningsvis bedömer kommunerna i sina intervjusvar att de största hindren är:

  • Brist på kompetens kring e-hälsa och välfärdstjänster
  • Brist på pengar för införandet
  • Osäkerhet rörande juridik, lönsamhet, etiska frågor, tillgängliga tjänster, etc.
  • Det behövs tydliga direktiv från nationell nivå, gemensamma plattformar, standarder etc.
  • Det saknas bredband på många boenden och platser i Sverige.

Ladda ner rapporten hos RISE

Rapporten bidrar till underlaget för Socialstyrelsens utredning E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 vilken publicerades den 21 april 2017.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top