AllAgeHub

Summering & Framtid

Den 26 november 2019 arrangerade vi konferensen AllAgeHub Summering & Framtid på Chalmers Konferenscenter i Johanneberg. Konferensen sträckte sig över en hel dag och hade över 300 besökare. Här på sidan hittar du dels dokumentation från konferensen, samt PDF-filer av de posters som visades upp i foajén. Vi har även samlat ihop och publiceratde presentationer vi fått tillåtelse att sprida.

Konferensdokumentation

Filerna nedan innehåller konferensdokumentationen samt A4-versioner av de posters som visades under konferensen. 

Posters från konferensens utställning (PDF i formatet 70x100 cm)

Digitala inköp för seniorer på landsbygden

Alingsås, Stenungsund, Lilla Edet, Chalmers och Reykavijks universitet

Ökad delaktighet och inflytande på boende med särskild service

Göteborg och Abilia

Hälsa, trygghet och delaktighet för alla

Tjörn

Ökad självständighet genom digitalisering

Ale

Enkel och behovsanpassad återkoppling av insats

Partille

Delaktighet social dokumentation

Kungälv

Digitalt hjälpmedel för digital delaktighet

Härryda, Mölndal, PRO, SPF och Weben

Kan förändringar i inre och yttre miljö öka min känsla av välbefinnande?

Göteborgs stad, Göteborgs universitet och Liljegrenska

Allas rätt att uttrycka sig och förstå

Härryda, Göteborg, Lerum, Öckerö, Dart och Tobii Dynavox

Välfärdsteknik för ökat välbefinnande på Åkerhus

Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Bellman & Symfon, BMore IT och Posifon

 

Konferenspresentationer

Förmiddagen

Eftermiddag - Spår 1

Eftermiddag - Spår 2

Eftermiddag - Spår 3

Så här var konferensdagen upplagd

08:15 Registering 

09:00 i lokal RunAn:
09:00 AllAgeHub-teamet hälsar alla välkomna!
09:05 Dagens moderator – Lars Lindsköld – kort introduktion av dagen
09:15 Kent Lagrell, Ordförande, Styrgruppen för social välfärd, Göteborgsregionen
09:25 Helena Söderbäck, Förbundsdirektör – Göteborgsregionen/GR
09:40 Maria Gill och Marie Stegard Lind från Regeringskansliet: ”Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen”

10:15 Paus: Kaffe, mingel och posterutställning

10:45 i lokal RunAn
10:45 Projektledare Anna Haglund & Leif Sandsjö presenterar samverkansplattformen AllAgeHub.

11:00 Paneldiskussion – Välfärdsteknik i Göteborgsregionen
Representanter från AllAgeHubs fyra sektorer ger sin syn på värdet av samverkan inom välfärdsteknikområdet nu och i framtiden.

11:00 Kommunperspektiv: Monica Holmgren, Mölndals kommun
11:10 Näringslivsperspektiv: Emma Axelsson – GREAT-IT
11:20 Akademiperspektiv: MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola
11:30 Brukarperspektiv: Stina Roempke, LaSSe brukarstödcenter
11:40 Paneldiskussion – De fyra perspektiven – moderator: Lars Lindsköld

12:00 Lunch, mingel och posterutställning

Efter lunch delar vi upp oss i tre valbara spår med uppehåll för gemensamt kaffe vid klockan 14.30.

Spår 1 - Kommunernas innovationsresor

Lokal RunAn

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av Carolina Fornell, Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén.

AllAgeHubs medlemskommuner delar med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med innovation för ökad delaktighet, självständighet och trygghet.

Digitala inköp för seniorer på landsbygden
Alingsås, Stenungsund, Lilla Edet, Chalmers och Reykjaviks universitet

Ökad delaktighet och inflytande på boende med särskild service
Göteborg och Abilia

Hälsa, trygghet och delaktighet för alla
Tjörn

Ökad självständighet digitalisering
Ale

Enkel och behovsanpassad återkoppling av insats
Partille

Delaktighet social dokumentation
Kungälv

Digitalt hjälpmedel för digital delaktighet
Härryda, Mölndal, PRO, SPF och Weben

Kan förändringar i inre och yttre miljö öka min känsla av välbefinnande?
Göteborgs stad, Göteborgs universitet och Liljegrenska

Spår 2 - Välfärdsteknik och Tillgängliga boendemiljöer

Lokal Palmstedtsalen

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av Ulrica Björner och Anna Haglund.

Vad skapar tillgängliga boendemiljöer? Vad är skillnaden på tillgänglighet och användbarhet? Hur kan välfärdsteknik bidra till trygghet och tillgänglighet? Hur skulle det kunna se ut i en nära framtid?

I detta spår kommer vi att få olika perspektiv på hur man kan använda välfärdsteknik i planering och utformning av boendemiljöer och hur detta kan bidra till ökad trygghet och självständighet.

Tillgängligt boende – för vem?
Morgan Andersson, utvecklingsledare FoU, Göteborgs stad samt forskare på Chalmers

Klokboken.nu, en kunskapssajt om att bygga tillgängliga bostäder.
Lisbeth Lindahl, Forskare, Göteborgsregionen

Projekt WeC
Stina Juhlin, Myra industridesign
Christian Amato, leg fysioterapeut Bano

Implementering av välfärdsteknik
Jessica Bendix, undersköterska och e-hälsocoach
Johan Rindeborg, Administrativ chef, Tre Stiftelser

Introduktion till Insiktsövningar
Henrik Ehrlington, Utvecklingsledare universell utformning, Göteborgs stad

Spår 3 - AllAgeHub – Vänprojekt

Lokal Scaniasalen

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av Leif Sandsjö och Axel Wolf

Ta del av spännande välfärdstekniks-projekt som formulerats inom eller anslutit till samverkansplattformen sedan starten.

Vi behöver välfärdsteknik – Men hur kan vi påverka vad som utvecklas?
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter

Vilka välfärdstekniklösningar är mest intressanta för personer med funktionsvariation? Hur kan vi öka brukarmedverkan i vilka lösningar som tas fram?

AgeLab – En test och lärandemiljö för välfärdsteknik på Krokslätts äldreboende
Annika Strandberg, områdeschef äldreboenden, stadsdel centrum, Göteborg
Ulf Olofsson, Projektledare, AgeLab

”Välfärdsbibblan”
Jonas Söderholm, Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Kan vi låna ut välfärdsteknik på biblioteket? Ett pilotprojekt mellan Högskolan i Borås och Borås Stad

”Digitalt stöd i hemmet” – en fri insats för alla över 70

Hemtjänsten i Mölndal erbjuder digitalt stöd i hemmet till alla Mölndalsbor över 70 år. Insatsen är unik i Sverige då den ges med stöd av socialtjänstlagen och har som syfte att öka den äldres förmågor och delaktighet i ett allt mer digitalt samhälle.

Pär Levander, kvalitetschef, Mölndals kommun

Välfärdsteknik – Så här funkar det!
Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg presenterar hur de arbetar med att öka kännedomen kring välfärdsteknik och hur den kan komma till användning hos brukare.

André Andersson, Teknikcoach, Östra Göteborg
Awil Mohamed Ali, Östra Göteborg
Abdihakin Ismail, Östra Göteborg

14:30-15:00 Kaffe, mingel och posterutställning

Spår 1 - Kommunernas innovationsresor

Lokal RunAn

Sessionen fortsätter klockan 15.00 och leds av Carolina Fornell, Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén.

Passet innehåller fördjupade presentationer från två projekt som hunnit lite längre.

Allas rätt att uttrycka sig och förstå
Härryda, Göteborg, Lerum, Öckerö, Dart och Tobii Dynavox

Välfärdsteknik för ökat välbefinnande på Åkerhus
Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Bellman & Symfon, BMore IT och Posifon

Spår 2 - Välfärdsteknik och Tillgängliga boendemiljöer

Lokal Palmstedtsalen

Sessionen fortsätter klockan 15.00 och leds av Ulrica Björner och Anna Haglund.

Efter erbjuds möjligheter att fördjupa sig vid tre olika stationer.

Station: Insiktsövningar
Henrik Ehrlington

Station: WeC
Stina Juhlin från Myra design demonstrerar WeC – en vridbar toalettstol.

Station: KNX
Johan Rindeborg demonstrerar modellen KNX – digital teknik för smarta bostäder.

Spår 3 - AllAgeHub – Vänprojekt

Lokal Scaniasalen

Sessionen fortsätter klockan 15.00 och leds av Leif Sandsjö och Axel Wolf.

Kommunikationsstöd inför biståndshandläggning – Design för digitalt berättande

Hur kan vi utforma en digital tjänst för att underlätta kommunikationen av livssituation, behov och önskemål inför möte med t.ex. biståndshandläggare?

Carl Lindvall presenterar sitt masterarbete inom Interaktionsdesign.

WORKSHOP: Alla pratar om AI – men vad kan AI betyda för vård och omsorg?

Lars Lindsköld, Leif Sandsjö och Axel Wolf

16:05–17.00 – Summering och framtid

Lokal RunAn

Vad hände i de andra spåren? –  En kort summering av spår 1, 2 och 3.

Panelsamtal – Lars Lindsköld leder ett samtal där deltagarna ger sina personliga reflektioner kring vad som förekommit under dagen och vad vi behöver utveckla i det fortsatta arbetet.

Avslutningsmingel i Volvofoajén

Rulla till toppen