AllAgeHub

Summering & Framtid / 26 november 2019

Chalmers konferens - Johanneberg

Det är dags att summera uppstartsfasen och att utforma framtiden!

Dagar
Timmar
Minuter

AllAgeHub Summering & Framtid

Den 26 november samlar vi intresserade från alla samhälls­sektorer för att ta del av olika perspektiv på välfärdsteknik, vi redovisar pågående satsningar/projekt, samt tittar framåt på hur vi på bästa sätt skapar möjligheter för fortsatt utveckling inom välfärdsteknik och tillgängliga boendmiljöer.

AllAgeHub har sedan starten i februari 2017 verkat som en neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle i gemensam utveckling av välfärdstekniktjänster baserade på kommunernas och brukarnas behov. 

Målgrupp

Konferensen vänder sig till medarbetare och chefer i kommunerna, politiker och andra beslutsfattare, forskare och studenter, näringsliv och civilsamhälle. Är du engagerad i frågor om välfärdsteknik eller tillgängliga boendemiljöer ingår du i vår målgrupp. Varmt välkommen!

Praktisk information

Datum: 26 november

Plats: Chalmers konferenscenter – Johanneberg

Tid: 09.00-17.00
Registrering från klockan 08.15.

För frågor om programmet kontakta:
leif.sandsjo@allagehub.se

Anmälan: Dagen är kostnadsfri, men kräver anmälan. Utnyttjas inte anmäld plats debiteras 750 kr exklusive

Sista anmälningsdag är 11 november 2019.

Vid frågor kring anmälan kontakta kurs@goteborgsregionen.se

Eventuell avbokning ska meddelas skriftligt till kurs@goteborgsregionen.se senast en vecka innan konferensen, dvs senast den 19:e november.

Dagens program

Förmiddag

08:15 Registering 

09:00 i lokal RunAn:
09:00 Välkomna! – Anna Haglund & Leif Sandsjö
09:05 Dagens moderator – Lars Lindsköld – kort intro av dagen
09:15 Kent Lagrell, Ordförande, Styrgruppen för social välfärd, Göteborgsregionen
09:25 Helena Söderbäck, Förbundsdirektör – Göteborgsregionen/GR
09:40 Regeringskansliet: ”Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen”

10:15 Paus: Kaffe, mingel och posterutställning

10:45 i lokal RunAn
10:45 Samverkansplattformen AllAgeHub – Anna Haglund & Leif Sandsjö

11:00 Paneldiskussion – Välfärdsteknik i Göteborgsregionen
Denna session ger utrymme för representanter från fyra perspektiv att ge sin syn på värdet av samverkan inom välfärdsteknikområdet nu och i framtiden

11:00 Kommunperspektiv: Monica Holmgren, Mölndals kommun
11:10 Näringslivsperspektiv: Emma Axelsson – GREAT-IT
11:20 Akademiperspektiv: MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola
11:30 Brukarperspektiv: Stina Roempke, LaSSe brukarstödcenter
11:40 Paneldiskussion – De fyra perspektiven – moderator: Lars Lindsköld

12:00 i foajén LUNCH

Eftermiddag

Efter lunch återsamlas vi klockan 13.00. Eftermiddagen delas upp i tre valbara spår med uppehåll för gemensamt kaffe vid klockan 14.30.

Spår 1 - Kommunernas innovationsresor

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av Carolina Fornell, Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén.

AllAgeHubs medlemskommuner delar med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med innovation för ökad delaktighet, självständighet och trygghet. Vi har utgått från utmaningar och behov som formulerats inom verksamheterna.

  • Vad har vi valt att jobba med och varför? 
  • Vad vill vi uppnå och vad har vi lärt oss hittills?

Berättelser från kommunernas innovations­processer och hur AllAgeHub stöttat i innovations­arbetet.

Kom och lyssna och diskutera med oss!

Spår 2 - Välfärdsteknik och Tillgängliga boendemiljöer

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av Ulrica Björner och Anna Haglund.

Vad skapar tillgängliga boendemiljöer? Vad är skillnaden på tillgänglighet och användbarhet? Hur kan välfärdsteknik bidra till trygghet och tillgänglighet? Hur skulle det kunna se ut i en nära framtid?

I detta spår kommer vi att få olika perspektiv på hur man kan använda välfärdsteknik i planering och utformning av boendemiljöer och hur detta kan bidra till ökad trygghet och självständighet.

Vi kommer också att få höra om ett par projekt där välfärdsteknik testats i befintlig verksamhet, samt ges möjlighet till insikts­övningar där man får prova hur miljön kan inverka på trygghet och självständighet vid olika funktionsvariationer.

Medverkar gör bland annat

Morgan Andersson, Utvecklingsledare på lokalförvaltningen Göteborgs stad samt forskare på Chalmers

Henrik Ehrlington, Utvecklingsledare, boendeavdelningen Göteborgs stad

Lisbeth Lindahl, Forskare Göteborgsregionen, presenterar Klokboken.nu, en kunskapssajt om att bygga tillgängliga bostäder.

Stina Juhlin, Myra industridesign

Johan Rindeborg, fastighetschef Tre Stiftelser

Spår 3 - AllAgeHub – Vänprojekt

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av Lars Lindsköld och Leif Sandsjö

Ta del av spännande välfärdstekniks-projekt som formulerats inom eller anslutit till samverkansplattformen sedan starten.

”Välfärdsbibblan”
Jonas Söderholm, Högskolan i Borås

Kan vi låna ut välfärdsteknik på biblioteket? Ett pilotprojekt mellan Högskolan i Borås och Borås Stad

Vi behöver välfärdsteknik – Men hur kan vi påverka vad som utvecklas?
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter

Vilka välfärdstekniklösningar är mest intressanta för personer med funktionsvariation? Hur kan vi öka brukarmedverkan i vilka lösningar som tas fram?

AgeLab – En test och lärandemiljö för välfärdsteknik på Krokslätts äldreboende
Annika Strandberg, områdeschef äldreboenden, stadsdel centrum, Göteborg
Ulf Olofsson, Projektledare, AgeLab

”Digitalt stöd i hemmet” – en fri insats för alla över 65
Pär Levander, kvalitetschef, Mölndals kommun

Fler projekt kommer annonseras här inom kort.

16:00–17.00 – Summering och avslutningsmingel

Fler programpunkter kan tillkomma. – Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Reservera din plats!

Bli inte utan biljett, boka redan idag!

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: