Kungälvs kommun

Kontaktperson

Testledare Samuel Sjunnesson
Epost: samuel.sjunnesson@kungalv.se 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Att sköta sina toalettbehov är en intim aktivitet som en vill kunna göra så självständigt som möjligt. På ett omsorgsboende finns det flera som inte kan gå på toaletten självständigt utan att behöva hjälp både med att sätta sig, resa sig och att torka sig efter besöket. Att bli torkad av en eller ibland två personer är en utsatt situation som av vissa kan upplevas som integritetskränkande. Vi söker lösningar på detta.

Hur har behov matchats med lösning?

Dialog pågår med företag om förutsättningar finns att installera produkt. Matcharena mars -22.

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport


Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet:

Otryggheten kan bestå av en osäkerhet för deltagaren på grund av att inte uppleva kontroll över en ny miljö på grund av t. ex. nya ljud, rum och människor. Vi har upplevt att Deltagare tackar nej till att besöka filmfestivalen som MediaGroup anordnar för att det känns otryggt med nya miljöer i detta fall Mimers Hus.  Men även andra miljöer som daglig verksamhet, tandläkaren med mera.

Hur har behov matchats med lösning?

Behov matchades med VR-lösning på leverantörskonferensen 2021, inköpt via ramavtal.

Lösning som testas

VR-glasögon

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Det finns flera brukare som inte klarar av att göra lägesförflyttning i sängen. Det handlar om att byta sida i liggande ställning, men också att komma upp i stående ställning. Vi önskar att kunna öka hyresgästernas självständighet och trygghet men också minska känslan av utsatthet vid förflyttningarna. Vi vill även underlätta arbetsmiljön för personalen vid dessa förflyttningsmoment.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs matcharena mars -22. 

Lösning som testas

SoftTilt , Invacare

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Uppsökande- och förebyggande enhet.

Beskrivning av behovet:

I vår verksamhet har vi många deltagare som har svårt att komma igång med aktiviteter, även fast de gärna vill. Detta gäller både när de besöker oss på Aktivitetshuset och i deras vardag. Vi söker lösningar för att stärka självständigheten vid igångsättningssvårigheter. 

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs Matcharena

Lösning som testas

Memoplanner, Abilia

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Vi har flera personer som ofrivilligt vänder på dygnet. Detta kan leda till att de känner sig otrygga. Det blir också lätt en påverkan på andra boende som störs. Trötthet på dagen kan leda till att en missar aktiviteter, social gemenskap och viktiga måltider. 

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs matcharena i mars -22.

Lösning som testas

Alven, Arjo

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Vård och omsorgsboende, Metodutvecklare LSS, Hemtjänst

Beskrivning av behovet:

Det finns vissa brister i kunskapen hos personalen när det kommer till bemötande hos personer med kognitiv svikt eller sjukdom. Detta kan leda till att personalen blir stressade när de inte vet hur de skall bemöta den enskilde. Den enskilde får ett sämre bemötande. Kan bli mer förvirrad, stressad, otrygg, uppleva en känsla av ensamhet och tappa känslan av sammanhang. Då det finns en osäkerhet bland personalen om hur dom skall bemöta den enskilde, påverkar detta den enskildes mående som kan leda till utåtagerande.

Hur har behov matchats med lösning?

Egen omväldsbevakning

Lösning som testas

VR headset med utbildningsmaterial, Virotea

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Frigöra tid från icke brukarnära arbetsuppgifter för att kunna lägga mer tid på brukarnära arbete.

Hur har behov matchats med lösning?

Befintlig produkt i kommunen

Lösning som testas

Robotdammsugare, Roborock S7

Slutrapport

Ansvarig testledare: Samuel Sjunnesson

Samuel Sjunnesson

Testmiljö:

Ett somatisk vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

  • Hyresgästerna utrycker en önskan om att kunna gå i skogen, resa, komma tillbaka till deras barndomshem eller stugan på ön. De önskar mer variation i vardagen och få uppleva det de älskade mest av allt att göra.
  • Medarbetare har svårt att möta hyresgästernas önskemål om ovan aktiviteter.
  • Medarbetare känner en viss osäkerhet kring ny teknik.
  • Verksamheten har ett behov av att kunna hitta nya möjligheter för att möta hyresgästernas behov av meningsfulla aktiviteter, eventuellt med hjälp av ny teknik.

Hur har behov matchats med lösning?

Kommunen omvärldsbevakar

Lösning som testas

VR headset Oculus Quest 2, Meta Platforms

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Rulla till toppen