Matcharenan mars 2023

Sökes – Välfärdstekniska lösningar som matchar kommunernas utmaningar och behov

Är du intresserad av vilka behov kommunala verksamheter söker lösningar på? Har ert företag förslag på välfärdstekniska lösningar som kan testas i Testbädden AllAgeHub eller i Innomera – regional testbädd för välfärdsteknik i Örebro län? Varmt välkommen att anmäla er produkt/tjänst till något eller flera utav kommunernas formulerade behov.  

Kommunernas behovsformuleringar

Klicka på rubrikerna nedan för att få fram mer information om respektive behov.

I behovsanalysen utgår man från nuläget, det vill säga det problem man identifierat. De problem som identifierats och formulerats ska sedan omformuleras till en effekt. Effekten är det behov som ska tillfredsställas, hur vi vill att det ska vara när behovet är uppfyllt.

Hur går matchningsprocessen till?

Den 27 februari publiceras de behovsformuleringar som inkommit från medlemskommunerna i Göteborgsregionen samt kommunerna i Örebro län. Behovsformuleringar finns tillgängliga fram tills 13 mars 2023.

  • Företag fyller i formulär där de presenterar sin lösning och vilket av de publicerade behoven lösningen möter. Lösningen ska finnas att tillgå på marknaden alternativt vara under utveckling och finnas på marknaden inom kort. Sista dag för att lämna intresse är 13 mars.
  • AllAgeHub informerar kommunerna i Göteborgsregionen vilka företag och lösningar som matchar formulerat behov. AllAgeHub sammanställer även de företagslösningar som matchar Örebros kommuner och skickar underlag till Innomera.
  • Kommunerna väljer ut olika företag som de kontaktar inför nästa steg, fortsatt dialog, som i sin tur kan leda till ett test av företagets produkt/tjänst. Kommunerna och testbädden Innomera informerar AllAgeHub vilka företag som ej tas vidare till dialog.
  • AllAgeHub kontaktar företag som kommunen ej valt att gå vidare med samt företag som har lösningar som ej matchar behovet.

Kommunerna ska ha möjlighet att testa företagets produkter/tjänster kostnadsfritt, inga extra kringkostnader bör tillkomma under testperioden. Verksamheten bekostar själva den egna personaltiden som kan behövas för testet. Testerna leder fram till erfarenheter som resulterar i slutrapporter. Slutrapporterna sprids och publiceras på Allagehub.se. Kommuner har ofta liknande utmaningar och slutrapporterna blir ett sätt att kunna ta del av och inspireras av välfärdstekniska lösningar.

Välkommen att anmäla dig i formuläret här intill.

(*) Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

Vi utgår från Nordens välfärdscenters definition av välfärdsteknik:
”Stödjande omgivning för ett aktivt liv” vilket inkluderar alla slags tekniker som syftar till att förbättra kvaliteten på välfärdstjänster genom ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för mottagare av hälso-, vård- och omsorgstjänster

Matcharenan mars 2023

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

  • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
  • Har du kryssat i rutan som anger att du är intresserad av att presentera dina produkter/tjänster under denna workshop kommer vi spara din kontaktinformation för att kunna ta kontakt.
Rulla till toppen