Göteborgs stad

Kontaktperson

Testledare Ann-Charlotte Arlbrandt
Epost: ann-charlotte.arlbrandt@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kontaktperson

Testledare Therese Åsberg
Epost: therese.asberg@funktionsstod.goteborg.se 

Kontaktperson

Testledare Erik Sahlbom
Epost: erik.sahlbom@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kontaktperson

Testledare Åsa Wall
Epost: asa.wall@aldrevardomsorg.goteborg.se  

Kontaktperson

Testledare Graciela Bihöfer Maksinen
Epost: graciela.maksinen@funktionsstod.goteborg.se

 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Ann-Charlotte Arlbrandt

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Hyresgäster har uttryckt behov av aktivitet kopplat till rörelse och möjlighet till att besöka välbesöka platser, vilket idag kan vara svårt att göra på grund av nedsatt rörelseförmåga.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs matcharena oktober -22

Lösning som testas:

Digitala upplevelser, VilMer tillsammans med Wera Welltech

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Åsa Wall och Graciela Bilhöfer Maksinen

Testmiljö:

Hemtjänst

Beskrivning av behovet:

Det kan ibland vara en utmaning att hitta innehåll för social samvaro, samtal och aktivitet tillsammans med omsorgstagare. Det
innebär att omsorgstagaren kan få otillräcklig stimulans och aktivitet i vardagen, vilket för personalen kan skapa en känsla av
otillräcklighet och att ej möta omsorgstagarens behov på ett tillfredsställande sätt.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs matcharena mars -23

Lösning som testas:

Joyvest, Lyckna

Slutrapport

Ansvarig testledare:

André Andersson

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet:

De daglig verksamheternas behov är att deltagare skall ha möjlighet att kommunicera bättre med personal och främja deltagares delaktighet samt självständighet i deras vardag.

Hur har behov matchats med lösning?

Kommunen omvärldsbevakar

Lösning som testas

Applikationen Picturemylife

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Therese Åsberg

Testmiljö:

BMSS (gruppbostad)

Beskrivning av behovet:

Verktyg för kommunikation

Hur har behov matchats med lösning?

Kommunen omvärldsbevakar

Lösning som testas:

Applikationen Picturemylife

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Ann-Charlotte Arlbrandt

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Hyresgäster har uttryckt behov av aktivitet kopplat till rörelse och möjlighet till att besöka välbesöka platser, vilket idag kan vara svårt att göra på grund av nedsatt rörelseförmåga.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs matcharena oktober -22

Lösning som testas:

VR, VilMer tillsammans med Wera Welltech

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Erik Sahlbom

Testmiljö:

Vård- och omsorgsboende

Beskrivning av behovet:

Öka tryggheten och förkorta tiden det tar innan en brukare får hjälp
samt minska stressen för personalen.
På boendet så är det bara en person på varje avdelning under natten
och detta ger en möjlighet till snabbar hjälp då systemet reagerar
direkt när någon ramlar.

Hur har behov matchats med lösning?

Egen kontakt med företaget

Lösning som testas:

Radarsensor

Slutrapport

Rulla till toppen