MiniExpo modell

Tänk på att använda dig av stödmaterialet ”Planera upplägg för MiniExpo” under samtliga steg i processen.

Fas 1 Förberedelser

Exempelvis: Om initiativet kommer från kommunen bjuds relevanta representanter från civilsamhället in.

Tips: Skapa en tids- och aktivitetsplan samt en kommunikationsplan.

Använd nedan checklista som innehåller reflektionsfrågor samt förslag på frågor till uthyrare kring val av lokal.

OBS: Planera redan nu in stående avstämnings- och planeringsmöten.

Fas 2 Ta fram behov

Bjud in representanter från civilsamhället och genomför workshop för att identifiera civilsamhällets behov.

Förslagsvis kan ni använda dig av nedan workshopmaterial:

Fas 3 Hitta utställare

 • Välj ut företag som är intressanta utifrån formulerade behov. Exempelvis via:
  – WebbExpo
  – Lokala företag etc

 • Ta kontakt med företag som ni önskar ska ställa ut. Inkludera information om MiniExpo.

  Förslag på mail

Fas 4 Inför genomförande

Fas 5 Genomförande

 • Markera utställningsplatserna med utställarens namn.

 • Tejpa eventuella sladdar.

 • Var tillgänglig på telefon och möt upp företagen.

 • Tydliggöra skyltar i lokalen så att besökare och utställare hittar.
 • Någon tar emot besökare och hälsar välkomna samt guidar vid behov.

Tips: samla in utvärdering från besökare under MiniExpo

Fas 6 Efter genomförande

Rulla till toppen