Informationsförfrågan (Request for information – RFI) från Åkerhus äldreboende

Bakgrund

I ett samarbete med AllAgeHub genomför Göteborgs Stad två utvecklingsprojekt. Ett av dem sker på Åkerhus äldreboende och har fokus på ökat välbefinnande via välfärdstekniktjänster. Utvecklingsprojektet följer processen för användardriven innovation.

Syfte med informationsförfrågan

Syftet med informationsförfrågan är att göra en marknadsundersökning för att Göteborgs Stad ska förstå vilka lösningar som finns på marknaden som svarar mot de behov som hyresgästerna på Åkerhus äldreboende har.

AllAgeHub hjälper Göteborgs Stad, en av medlemskommunerna, att ta in information om lösningar från marknaden på behov som hyresgästerna på Åkerhus äldreboende har berättat om. Processen följs sedan av ett sedvanligt upphandlingsförfarande. Göteborgs Stad avser att genomföra ett tidsbegränsat test under tre månader, exklusive förberedelse- och avslutningsfas. Antal testpersoner är beroende av lösning och budget.

Åkerhus äldreboende

Åkerhus äldreboende ligger i Önnered, inte långt ifrån havet. Åkerhus rymmer 102 hyresgäster i tre olika hus. Hälften av platserna är anpassade för somatiskt sjuka äldre, 10 platser är anpassade för teckenspråkiga hyresgäster och resten av platserna är för hyresgäster med demenssjukdom. Lägenheterna är 24 kvadratmeter och har toalett med dusch, pentry och ett tillhörande mindre källarförråd. I varje lägenhet finns dator- och TV-uttag. Hyresgästen väljer själv sin telefon- och internetleverantör. WIFI för medarbetare finns i hela huset.

Här finns restaurang och träffpunkt vilket medför att många besöker boendet utifrån. Huset är byggt 1976 och har efter det byggts om och renoverats ett par gånger, senast 2004. Runt huset finns en stor trädgård med gångstråk anpassade för rullatorer och rullstolar. Det är lätt att ta sig till Åkerhus med kollektivtrafiken, busshållplatsen Juteskärsgatan ligger precis utanför huset.

Behov som förslagen till lösningar ska möta

 1. Hyresgästen vill kunna larma och prata med personalen. Det gäller oavsett var hyresgästen befinner sig – både inne och ute. Personalen ska kunna se var hyresgästen befinner sig vid larm.
 2. Hyresgästen vill få vägen till toaletten upplyst nattetid i sin lägenhet för att minska risken att falla.
 3. Hyresgästen vill veta vad som händer idag: Vilken dag är det? Vad är det för väder? Vad händer idag? Vem jobbar?  När går bussen? Vad serveras i restaurangen?

Intresseanmälan

Intresseanmälan lämnas via formuläret. (OBS! Sista datum har passerat och formuläret är borttaget).

Följande förutsättningar för test gäller:

 • Det ska vara en färdigutvecklad välfärdstekniklösning.
 • Lösningen kan möta ett eller flera av behoven som specificeras ovan.

Beskriv er lösning. Beskriv unika och/eller extra viktiga detaljer.

Beskriv hur information och personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Om särskilda tekniska krav eller andra förutsättningar krävs för att kunna använda lösningen bör dessa krav specificeras.

Beskriv det behov lösningen tillgodoser och den övergripande nytta som lösningen tillför. Utgå från användaren och beskriv lösningen så enkelt och tydligt som möjligt.

 

Svaret blir en allmän handling

Ni kan begära kommersiell sekretess om det finns delar av svaren som är känsliga för er affär. En sådan begäran prövas i varje enskilt fall. Sekretess kan aldrig garanteras varför leverantörer uppmanas att iaktta viss försiktighet avseende vilka handlingar som lämnas i svaren.

Budget

För kommande upphandling, 500.000 SEK, kan komma att justeras uppåt.

Processen

 • Annons läggs ut vecka 24 på AllAgeHubs webbplats, www.allagehub.se
 • 28 juni kl 9.00 stängs annonsen ner
 • Göteborgs Stad gör en kravspecifikation inför upphandlingen
 • Upphandling för test
 • Test under hösten 2019
 • Utvärdering av lösning

Kontaktpersoner

 

Intresseanmälan

Sista dag för att anmäla intresse har passerat och anmälningsformuläret är därmed stängt.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: