Våra sju samhällsutmaningar

Hjälp oss lösa våra sju samhällsutmaningar!

Under hösten 2017 genomfördes två workshops för att identifiera och sammanfatta vilka samhällsutmaningar vi står inför idag (läs om hur det gick till här) och resultatet kokades ner till en lista på sju samhällsutmaningar. För att lösa dessa behöver vi förstå hur situationen ser ut idag och för vem. Utifrån målgruppens behov preciserar vi sedan samhällsutmaningarna till konkreta utvecklingsområden.

Vi vill samarbeta med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi eller civilsamhälle som tillsammans med andra vill utveckla nya idéer som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta.

 • Har du användarens perspektiv – kunskap om behov, hur situationen ser ut idag och för vem samhällsutmaningen är ett problem?
 • Vill du och din organisation initiera ett nytt idéutvecklingsprojekt eller har ni ett befintligt projekt som bidrar till att lösa någon av våra sju samhällsutmaningar?

Hör av dig för att bidra via formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!

AllAgeHub stöttar genom att formulera utvecklingsområden utifrån målgruppens behov och faciliterar samverkan mellan aktörer, från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle, som vill arbeta tillsammans med att utveckla och testa idéer på lösningar i idéutvecklingsprojekt.

Sju samhällsutmaningar

 • Tillgänglig information
  Hur kan vi underlätta för invånare att efterfråga tjänster så att olika individers behov av att hitta, förstå och agera på information säkerställs?
 • Tillgänglig kommunikation
  Hur kan utanförskap, rädsla och missförstånd minskas för att skapa trygghet och delaktighet för personer med kommunikationssvårigheter?
 • Tillgängliga samhällsfunktioner
  Hur kan samhällsfunktioner bli tillgängliga och användbara för alla för att uppnå jämlika livsvillkor, delaktighet, självständighet och oberoende för individen?
 • Delaktighet i samhället
  Hur kan social trygghet öka för att uppnå delaktighet i samhället för personer som av kognitiva, fysiska och sociala skäl är ensamma och isolerade?
 • Behovsanpassade lösningar
  Hur kan vi möta behov på den enskildes villkor så att människor som inte kan tillgodose sina behov får tillgång till ett självständigt liv?
 • Behovsanpassade lösningar i hemmet
  Hur kan boendemiljöer utformas utifrån individens behov och önskemål för att uppnå ökad självständighet och trygghet i hemmet?
 • Digital tillgänglighet
  Hur kan den digitala tillgängligheten öka för att minska utanförskap och säkerställa att alla invånare får sina behov tillgodosedda?

Vill du bidra till att lösa någon av de sju samhällsutmaningarna?

Är ni en kommun, glöm inte av att stämma av er intresseanmälan med ert AllAgeHub-ombud först.


FÖR KOMMUNER!
Fyll i frågorna nedan i formuläret.

Övriga kan trycka på knappen Skicka längst ner i formuläret redan nu.
____________________________________________________________________________________________________


Har ni stämt av denna intresseanmälan med er kommuns AllAgeHub-ombud?
Kontaktuppgifter till ombuden hittar ni här

Är det en helt ny utmaning för kommunen eller en utmaning som kommunen har ett befintligt projekt inom?

Ligger utmaningen i linje med fastställda mål i kommunen?

Har kommunen påbörjat ett projekt inom ramen för utmaningen ni anmäler intresse för?
Bocka i de faser i processen ni redan genomfört.
Undersökt behovPreciserat utmaning utifrån målgruppens behovTagit fram idéer i samverkan (mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle)

Har ni önskemål om att genomföra idéutvecklingsprojekt i samverkan med fler deltagande kommuner?

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter?
Läs mer på www.grkom.se/integritetspolicy
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud, dso@grkom.se

Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: