Hitta tillgänglighetsgranskade appar via AppSök

appsok

Allt fler människor med olika former av funktionsnedsättning söker idag efter appar som stöd i vardagen. Den webbaserade söktjänsten AppSök granskar och hjälper till att hitta rätt.

Utbudet av appar är nu enormt och informationen ofta oklar. Det skapar stora svårigheter såväl som för enskilda personer, men också för behandlare och rådgivare att hitta rätt i appdjungeln. En fråga som rådgivare ofta får är: Var finns den app som kan ge mig det bästa stödet utifrån mina förutsättningar och behov?

AppSök är ett projekt som för närvarande drivs i en projektplattform. De har utvecklat en metod för tillgänglighetsgranskning och analys av appar. Granskningen ger tillgång till en validerad och kvalitetssäkrad information om appar. Speciellt om appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.

Resultat med systemets egen tillgänglighetsanalys samt appens extra stödjande funktioner och möjligheter publiceras på AppSöks webbaserade söktjänst. Där kommer framöver även att finnas tillgång till annat stödjande metodmaterial och information.

Vad granskar AppSök?

Apparna granskas och valideras av utbildade expertgranskare med vårat nya granskningsverktyg. Med hjälp av detta granskningsverktyg bedöms och analyseras appens tillgänglighet inom en mängd olika områden innan informationen publiceras på AppSöks webbplats.

Tillgänglighetsområden som AppSök fokuserar på är:

  • Ämnesområde/kategori
  • Visuell tillgänglighet
  • Auditiv tillgänglighet
  • Kognitiv tillgänglighet
  • Motorisk tillgänglighet
  • Taktil tillgänglighet
  • Användbarhet och kvalitetsfaktorer
  • Samverkan emellan enhetens hjälpmedelsfunktioner och appen

Gå till AppSök

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top