Förbättringsverkstad – utbildning som ger dig verktyg för att kunna jobba med förändringar

Förbättringsverkstad

Behöver du fler verktyg för att kunna jobba med förändringar? I så fall kanske utbildningen Förbättringsverkstad är något för dig!

Arrangör: FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Teori & praktik: Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att hantera många processer. Det involverar alla steg, från initiering av en idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som tänkt.Därför har FoU i Väst/GR satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje deltagares eget arbete.

Mål och inriktning: När du har genomgått den här utbildningen har du fått en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar har stärkts genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan!Du behöver ha ett konkret förbättringsarbete som bearbetas under kursen. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller. Det kan också handla om att organisationen identifierat ett förbättringsområde där ni söker nya arbetssätt, men ännu inte bestämt vilka.

 Anmälan och mer information:  Se kommande datum och läs mer på arrangörens webbplats

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen