MiniExpo Välfärdsteknik

MiniExpo – En mötesplats med lösningsfokus

MiniExpo är ett koncept där mindre lokala mässor arrangeras i samverkan mellan AllAgeHub, civilsamhället, näringslivet och kommunen. Primär målgrupp är invånare i civilsamhället, exempelvis äldre, personer med funktionsnedsättning eller anhöriga. Syftet är att öka kunskap om hur välfärdsteknik kan bidra till att underlätta vardagen. 

  • Civilsamhället identifierar behovsområden 
  • AllAgeHub stödjer i hela processen och står för all kontakt med företag som kan erbjuda lösningar och delta i utställningen 
  • Kommunen bistår med lokaler för möten och utställning 
Rulla till toppen