Inbjudan till MiniExpo – FUB 2023

Nyfiken på välfärdsteknik?

Den 16 mars arrangerar AllAgeHub en MiniExpo tillsammans med FUB Västra Götaland och FUB Göteborg. MiniExpo är en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, inspiration och ha dialog med företag om teknik som kan underlätta vardagen. Syftet med mässan är att ge inspiration och kunskap om välfärdsteknik. Den teknik som presenteras underlättar självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet i vardagen.

  • När: 16 mars kl 15–17, samt 18–20
  • Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10
  • Kostnad: Kostnadsfritt

Boka in tiden redan i dag och håll ögonen på den här sidan för löpande uppdateringar allteftersom mer information blir klar att publicera.

(*) Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

Rulla till toppen