Kommunikationsmaterial

Kommunikationsmaterialet nedan är framtaget för AllAgeHubs samarbetsparter och är fritt att användas i sammanhang inom AllAgeHub. Logotypen ska alltid finnas med när material skapas eller arrangemang anordnas i samband med eller inom AllAgeHubs verksamhet.

Inom kort kommer även en kommunikationsstrategi samt visuell profil publiceras här.

För frågor rörande kommunikation eller användningen av nedan material, kontakta vår kommunikatör, Anna Karlsson, anna.karlsson@allagehub.se

Logotyp, webb, RGB

Logotyp, tryck, CMYK

Presentation

Flyer

Poster