Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

ai_vinnova

Nu kan du ta del av Vinnovas kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer till användning i svensk industri, offentlig sektor och det svenska samhället samt vilken potential som kan realiseras genom att stärka användningen.

Artificiell intelligens (AI) har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning. I denna analys definieras artificiell intelligens som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är även beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Syftet med denna analys är att kartlägga och analysera Sveriges:

  • Potential i användning av AI i näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Utveckling hittills i Sveriges AI-användning.
  • AI-kompetens för näringsliv och offentlig verksamhet.

Läs mer om Vinnova-rapporten

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen