BRG: Testbädd Göteborg testar framtiden

BRG_testbäddar

I Göteborgsregionen finns en innovationskraft som aldrig tidigare skådats. Nu tar vi avstamp i den samlade kraften hos både privata och offentliga aktörer för att accelerera utvecklingen kring testbäddar som motorer för innovation med initiativet Testbädd Göteborg. Tillsammans testar vi framtiden.

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. Göteborgsregionen har en ledande position nationellt med flest testbäddar i landet och intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort både nationellt och internationellt.

I dagarna lanseras initiativet Testbädd Göteborg, som genom samverkan på en helt ny nivå ska göra det möjligt att accelerera utvecklingen, bygga unik, världsledande kunskap och ta tillvara regionens innovationskraft för att möta morgondagens utmaningar. Testbädd Göteborg tar avstamp i testbäddar, initiativ och program som redan pågår med målet att lyfta nivån ytterligare och öppna för nya aktörer.

Initiativet fungerar också som ett skyltfönster och katalysator för en hel infrastruktur av testmiljöer för innovations- och kunskapsutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Testbädd Göteborg är öppet för alla och har som uttalad strategi att öka inkluderingen av aktörer som vanligtvis inte deltar i testbäddsverksamhet.

 

Läs hela nyheten på businessregiongoteborg.se

Kolla in samtliga testbäddar i Göteborgsregionen där AllAgeHub finns med: Karta över testbäddar

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen