KTH Live-In Lab – testbäddar för ökad innovation

akademiska hus

Akademiska Hus upplåter Undervisningshuset på KTH Campus som testbädd för att möjliggöra tester och forskning i samverkan med KTH Live-In Lab. Vinnovasatsningen syftar till att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.

Akademiska Hus tillsammans med Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric går samman med KTH och möjliggör en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar.

KTH Live-In Lab är inne i en mycket intensiv fas med fokus på utförande och uppstartande av forskningsverksamhet samt produktion av den fysiska testbädden om 300 m2 bygglovsbefriad yta på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden beräknas stå klar för ibruktagande sommaren 2018 och studenter flyttar in till höstterminen 2018. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort och det finns ett starkt intresse och behov från industrin såväl som akademin att utöka omfattningen och därmed komplexiteten av testverksamheten. Användning av byggnader är starkt kopplat till typen och syftet (boende, kontor, vård etc.) men metoden för att utföra tester eller forskning är densamma oberoende av typ eller syfte. För att testa produkter och tjänster i verkliga miljöer behövs fler testbäddar förlagda inom andra sorters verksamhet så som till exempel kontor, hotell och undervisningslokaler.

 

Läs mer i pressmeddelandet från Akademiska hus

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen