Partille kommun

Kontaktperson

Testledare Johanna Karlsson
Epost: johanna.karlsson@partille.se

 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Johanna Karlsson

Testmiljö:

Korttidshem funktionsstöd

Beskrivning av behovet:

Personer med utmanande beteende samt svårigheter att reglera sin impulskontroll är ofta i ett digitalt utanförskap men har behov av tydliggörande ”schema”.

Hur har behov matchats med lösning?

Söker lösning via matcharena

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Johanna Karlsson

Testmiljö:

Korttidsboende

Beskrivning av behovet:

Vid flexibel växelvård ses möjlighet till god tillgänglighet för brukare/anhöriga och förbättrad tidseffektivitet för personal genom digitalt bokningssystem jämfört med bokning via telefon och excel-filer.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs matcharena november -21.

Lösning som testas

Rebnis

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Johanna Karlsson

Testmiljö:

Serviceboende

Beskrivning av behovet:

Brukare med låg utvecklingsnivå som saknar tal kan ha svårt att påkalla uppmärksamhet och uttrycka sina behov. I den här testmiljön vill vi:

  • Hitta tjänster/produkter som underlättar/möjliggör för brukare att ge uttryck för sina behov och önskemål.
  • Hitta en lösning som kompenserar bristen att själv kunna ge uttryck för sina behov och önskemål.

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning sökes via matcharenan mars 2022

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Johanna Karlsson

Testmiljö:

Serviceboende

Beskrivning av behovet:

Brukare med funktionsnedsättning och epilepsi som bor på serviceboende har inte alltid personal i sin lägenhet. Vid epileptiskt anfall faller brukare och kan därefter inte ta sig upp självständigt. Det är ett problem att personal inte blir medvetna om de här fallen och därmed inte alltid kan hjälpa brukaren direkt.  

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning sökes via matcharenan mars 2022

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Johanna Karlsson

Testmiljö:

Hemtjänst

Beskrivning av behovet:

Problemet är tillgången till rutiner för hemtjänstpersonal som till större delen av sin arbetsdag är utanför kontoret. Rutiner finns idag i fysisk pärm på kontoret. Rutinerna är ej sekretessbelagda. Det är tidskrävande och därmed inte alltid möjligt att åka till kontoret vid behov av att läsa en rutin.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs process för tidigare inköpt välfärdsteknik

Lösning som testas

Sharepoint (Microsoft)

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Johanna Karlsson

Testmiljö:

Rehab (ordinärt boende)

Beskrivning av behovet:

Behov av digital lösning för att samla information, möjliggöra videoinstruktion samt digitala besök till brukare i ordinärt boende. Syftet är att göra information/instruktion mer tillgänglig för brukare och omsorgspersonal samt möjliggöra flera uppföljningsbesök av fysioterapeut.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs leverantörskonferens

Lösning som testas

Reda app, Bräcke diakoni

Slutrapport

Rulla till toppen