Innovation

FLER NYHETER

Utmaningsdriven innovation

Genom att länka samman aktörer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och tolv kommuner inom Göteborgsregionen vill vi i samverkan främja utmaningsdriven innovation av tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Innovationsprocessen 1.0

  • Under uppbyggnadsfasen 2017 – 2019 genomför AllAgeHub projektteam tillsammans med samarbetspartners vår gemensamma innovationsprocess.
  • Vi kallar det för innovationsprocess 1.0 för att den ska utvärderas, förfinas och justeras under 2018 – 2019.
  • Målsättningen är att innovationsprocessen ska resultera i innovationer som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta.

Innovationsprocessen 1.0.pdf

Expandera boxen för mer information

  • Innovationsprocessen har sin utgångspunkt i innovationsguidens metoder och mallar för tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv.
  • Vi arbetar utmaningsdrivet och hela processen präglas av användarnyfikenhet.

AllAgeHubs projektteam, bedömningskommitté samt AllAgeHub-ombud stöttar genom hela innovationsprocessen efter behov.

Detta pågår just nu

  • Under hösten 2017 har vi tillsammans med kommunerna och användarna identifierat utmaningarna där det krävs en samverkan mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Läs mer
  • Med start 2018 kommer AllAgeHub som en neutral aktör arrangera diverse olika mötesformer för idégenerering kring lösningar på utmaningarna. Målsättningen är att dessa idéer ska resultera i en rad projekt för utveckling och implementering, dessa kallar vi idéutvecklingsprojekt.

Vad är en innovation?

En innovation är en nyskapande idé som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta. Det kan vara en ny idé men också en befintlig som tillämpas i en ny kontext. Idén kan handla om en struktur, affärsmodell, tjänst, process eller produkt.

Innovationer kräver experimenterande för att gå från idé till att omsättas i verkligheten, spridas och göra nytta.

Vad är verklighetslabb?

Verklighetslabb möjliggör tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Exempelvis kan kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

Expandera boxen för mer information.

Workshoppar kring hur verklighetslabb ska organiseras samt vilka behov och förväntningar som finns hos kommuner samt små och medelstora företag arrangerades i mars 2017.

För mer information
Carolina Fornell, processledare innovation
carolina.fornell@allagehub.se

Nyhetsbrev

Följ AllAgeHubs innovationsprocess genom att ange din e-mail i fältet nedan och prenumerera på nyhetsbrevet specifikt för innovationsprocessen.

SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.
Finansiärer:
Samarbetsparter: