AllAgeHub-ombuden är länken mellan AllAgeHub och kommunerna, exempelvis genom att förmedla kommunernas behov till AllAgeHub och informera om AllAgeHubs verksamhet och aktiviteter i kommunerna.

AllAgeHub-ombuden har en viktig roll när det gäller organisering av verklighetslabb ute i kommunerna där det ska genomföras tester och utvecklingsarbeten kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

AllAgeHub-ombuden ska också vara drivande i att kommunerna/ kommunanställda/ verksamheter skickar in idéer om utvecklingsarbeten, utmaningar, lösningar.

Ale kommun
Anett Larsson
anett.larsson@ale.se

Alingsås kommun
Susanne Sandberg
susanne.sandberg@alingsas.se

Göteborgs Stad

Elna Hansson, (samordnare)
elna.hansson@stadshuset.goteborg.se

Linda Wenthe
linda.wenthe@orgryteharlanda.goteborg.se

Andreas Johansen
andreas.johansen@fastighet.goteborg.se

Monica Pettersson
monica.pettersson@orgryteharlanda.goteborg.se

Julia Olander
julia.olander@intraservice.goteborg.se

Maria Printz (ersättare)
maria.printz@fastighet.goteborg.se

Pernilla Nylén (ersättare)
pernilla.nylen@vastrahisingen.goteborg.se

Härryda kommun
Ingrid Grange
ingrid.grange@harryda.se

Kungälv kommun
Yvonne Ålöw
yvonne.alow@kungalv.se

Lerum kommun
Maria Hansson
maria.hansson2@lerum.se

Lilla Edets kommun
Mats Nilsson
mats.nilsson@lillaedet.se

Mölndals stad
Pär Levander
par.levander@molndal.se

Partille kommun
Rosanna Björklund
rosanna.bjorklund@partille.se

Stenungsund kommun
Anders Eggertsen
anders.eggertsen@stenungsund.se

Tjörns kommun
Elisabeth Wiklund
elisabeth.wiklund@tjorn.se

Öckerö kommun
Under tillsättning