Utökade medel ger utökade möjligheter

AllAgeHub logon mot glittrande bakgrund

Den 11 december 2020 fattade regionutvecklingsnämnden (RUN), Västra Götalandsregionen beslut om att anslå medel till projektet, Testbädden AllAgeHub. RUN beviljade AllAgeHub fem miljoner kronor under projektperioden (2021-01-01–2023-06-30). Det är ett substantiellt tillskott till projektet och ger förutsättningar för att skala upp verksamheten och utöka stödet för de testmiljöer som nu etableras i de 13 GR kommunerna. En framträdande del i ansökan handlar om att stärka kopplingen till näringslivet, regionalt och nationellt.

Inför nämnens möte fanns följande att läsa som motivation i beslutsunderlaget:

AllAgeHub faller väl in i programmet för life science genom att utgöra en testmiljö för välfärdsteknologi, där offentlig sektor samverkar med industri och även akademin (kommer att utvecklas mer under projektet). Pilotfasen (2015-2016) och etableringsfasen (2017-2020) har genomförts utvecklande och positivt och i den kommande fasen finns en bra modell att bygga vidare på.

De lyfter även Vinnovas bedömning av projektet i motivationen:

Vinnova har i sin motivering till beviljat projektanslag, bedömt att AllAgeHub:s idé med den beskrivna ”omvända” testlogiken har potential att bidra till systemeffekter, då det möjliggör för tester i verkliga miljöer på ett sätt som saknas i dagsläget.

Vi ser fram emot de kommande 2,5 åren för Testbädden AllAgeHub och är tacksamma över det förtroende som våra 13 GR kommuner, Vinnova och VGR visat oss, säger Yvonne Witzöe, som sedan årsskiftet tillträtt som ny projektledare i AllAgeHub. Yvonne har lång erfarenhet av projektet och har sedan 2017/2018 i andra roller på GR följt och ansvarat för delar av den tidigare projektperioden.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen