Interaktiva miljön stänger, men dess funktion behöver finnas kvar

AllAgeHubs-Interaktiva-miljö---Panorama1280-px

Den treåriga uppstartsfasen av AllAgeHub går mot sitt slut vid årsskiftet och GRs socialchefsnätverk meddelade i våras att de gärna ser en fortsättning på projektet, men i dagsläget är det inte klart i vilken form. I höst är det dels dags för summering, dels dags för planering för hur AllAgeHub ska kunna fortsätta sin verksamhet. Som en del i omformandet av AllAgeHub kommer den interaktiva miljön stängas ner och lokalerna är uppsagda.

Såväl den interaktiva miljön som EXPO Välfärdsteknik har syftat till att sprida kunskap och inspiration om välfärdsteknik till kommunernas personal. Vi ser att det finns en fortsatt stor efterfrågan av lärande/inspiration på området, men samtidigt att det finns ett behov att tänka nytt kring dess utformning. Många kommuner har funnit det svårt att avsätta tid/personal till att besöka miljön, samtidigt som det har kommit önskemål om att en liknande miljö behöver vara tillgänglig för fler än enbart kommunerna. Så även om nuvarande miljö stänger vid årsskiftet har AllAgeHub för avsikt att under hösten ta fram förslag för hur funktionen för lärande och inspiration ska kunna utvecklas och göras tillgänglig för fler.

Bokningsbara tider för hösten ligger ute på vår hemsida.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen