Verktyg från SKL tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter

LIKA

LIKA-socialtjänst är ett självvärderingsverktyg, som tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter. Verktyget är skapat för att ge kommunerna stöd till fortsatt utveckling, och ska därför inte ses som en enkät. LIKA konkretiserar och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen inom socialtjänsten.

LIKA-socialtjänst innehåller indikatorer inom områdena Övergripande-Individ och familjeomsorg-Äldreomsorg-Funktionsnedsättning, som är baserade på bl.a. tidigare överenskommelser mellan SKL och regeringen och nationella strategier avseende e-hälsa/digitalisering.

Sättet att organisera socialtjänsten varierar mellan kommunerna. I verktyget finns möjlighet att skapa sin egen organisationsmodell genom att lägga upp verksamheter under de olika områdena (se fliken Funktioner för mer information). För att få till en bra process vid användning av verktyget bör medarbetare på olika nivåer i organisationen involveras. Hur många nivåer bestämmer varje kommun, även om verktyget i första hand är tänkt att stötta förvaltningschefer.

 

Gå direkt till LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar!

Vårens nätverksträffar: 23 februari – kl. 9.00-10.00 Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga berättar om nätverket för Digitalt anhörigstöd. Syftet med nätverket är bland annat att stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner,

Rulla till toppen