Nationellt stöd till kommuner vid införande och användning av digital teknik

ingen-bild-rosa

Regeringen har uppdragit åt E-hälsomyndigheten att samordna och utforma ett nationellt stöd åt kommunerna. Stödet ska användas i den sociala omsorgens och hälso- och sjukvårdens välfärdsteknik och digitala tjänster.

Vägledning i arbetet med digitalisering
Det nationella stödet ersätter inte andra aktörers arbete. Stödet ska vägleda kommunerna i arbetet med att digitalisera arbetet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samarbete med flera andra myndigheter
Uppdraget genomförs i dialog med bland andra Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning och utvärdering
E-hälsomyndigheten ska också följa upp och utvärdera genomförda insatser och kommunikationsinsatser.
Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020. E-hälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2019 även inkomma med en delredovisning.

 

Läs mer på regeringen.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top