Nationellt stöd till kommuner vid införande och användning av digital teknik

ingen-bild-rosa

Regeringen har uppdragit åt E-hälsomyndigheten att samordna och utforma ett nationellt stöd åt kommunerna. Stödet ska användas i den sociala omsorgens och hälso- och sjukvårdens välfärdsteknik och digitala tjänster.

Vägledning i arbetet med digitalisering
Det nationella stödet ersätter inte andra aktörers arbete. Stödet ska vägleda kommunerna i arbetet med att digitalisera arbetet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samarbete med flera andra myndigheter
Uppdraget genomförs i dialog med bland andra Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning och utvärdering
E-hälsomyndigheten ska också följa upp och utvärdera genomförda insatser och kommunikationsinsatser.
Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020. E-hälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2019 även inkomma med en delredovisning.

 

Läs mer på regeringen.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen