Nationellt stöd till kommuner vid införande och användning av digital teknik

ingen-bild-rosa

Regeringen har uppdragit åt E-hälsomyndigheten att samordna och utforma ett nationellt stöd åt kommunerna. Stödet ska användas i den sociala omsorgens och hälso- och sjukvårdens välfärdsteknik och digitala tjänster.

Vägledning i arbetet med digitalisering
Det nationella stödet ersätter inte andra aktörers arbete. Stödet ska vägleda kommunerna i arbetet med att digitalisera arbetet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samarbete med flera andra myndigheter
Uppdraget genomförs i dialog med bland andra Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning och utvärdering
E-hälsomyndigheten ska också följa upp och utvärdera genomförda insatser och kommunikationsinsatser.
Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020. E-hälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2019 även inkomma med en delredovisning.

 

Läs mer på regeringen.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

robot hand hand som möts

Välkommen till MiniExpo Kungälv 17 november!

När: 17 november kl. 13.00-15.00 Var: Kvarnkullen, Kvarngatan 8 Vem får komma: Alla med intresse av välfärdsteknik Kostnad:  Kostnadsfritt  Varmt välkomna, ingen anmälan krävs! Läs mer här!    

Scroll to Top