Ny rapport visar att svensk forskning om funktionshinder haltar

ingen-bild-gul

Svensk forskning om funktionshinder har oroande brister visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Hörselskadades Riksförbund. Viktig forskning om teknik, delaktighet, mänskliga rättigheter och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning saknas helt eller delvis i Sverige.

I jämförelse med andra områden har forskning om funktionshinder halkat efter, såväl vad gäller inriktning som resurser. Forskningens roll och betydelse är också mer osynlig inom funktionshinderpolitiken jämfört med andra politikområden. Enligt rapporten leder bristen på forskning till att Sveriges möjligheter att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning minskar.

Rapporten innehåller en bred kartläggning av den svenska forskningen om funktionshinder och redovisar tio förslag till förnyelse av forskningen om funktionshinder och hur samtalet om forskningen kan breddas och utvecklas. Kartläggningen har tagits fram av Lars Lindberg på uppdrag av Hörselskadades Riksförbund och författaren står för rapportens slutsatser och förslag. Forskningsfrågor är en prioriterad fråga för Hörselskadades Riksförbund arbete och förbundet arbetar sedan kongressen 2012 även för att den akademiska disciplinen Disability Studies ska etableras i Sverige. Som en del i arbetet arrangerade HRF den 26 november 2015 ett seminarium om forskningen och finns redovisad i konferensrapporten – Hur mår svensk funktionshinderforskning?

 

Ta del av rapporten på hrf.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen