SKL: Digitalisering kräver fördjupad samverkan

SKL

Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.

Slutbetänkandet från utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster, ”Reboot – omstart för den digitala förvaltningen”, innehåller förslag till en strategi för digitalisering av offentlig sektor, med fokus på en effektiv styrning. Styrningen förväntas ske dels genom lagar, dels genom tydligare mål för de statliga myndigheternas digitaliseringsarbete.

– Det är bra med ökad tydlighet, men vi tror mer på mjuka styrmedel än lagar. Vi behöver breda, långsiktiga överenskommelser som tydliggör både mål, nationella principer, samarbetsformer, ansvarsfördelning och finansiering, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs hela nyheten på skl.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

AllAgeHub logon mot glittrande bakgrund

AllAgeHub välkomnar 8 nya testledare

De nya testledare som har tillkommit under våren och sommaren gick i september vår pilotutbildning i AllAgeHub:s testbäddsmodell version 1.0. Testledarna har fått kunskap om syftet med Testbädden AllAgeHub och

Scroll to Top