Regionens betydelse för hantering av megatrender

coverimgwesternscan1400px-e1519912195408

AllAgeHub besökte konferensen Rise of city networks and megaregions som hölls i Göteborg den 15 mars med anledning av att OECD publicerade rapporten Territorial review of the Megaregion of Western Scandinavia. Innovationer, attraktivitet, integration och infrastruktur är fyra nyckelområden för vår långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Vilka är de senaste rönen för dessa områden på lång sikt? Vilken är regionernas roll? Hur kan megaregioner bidra till nytta i ett skandinaviskt och europeiskt sammanhang?

Tillsammans med svenska och norska kommuner, regioner och fylken arrangerade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, den internationella konferensen om stadsnätverk och megaregioner där rapporten Territorial review of the Megaregion of Western Scandinavia presenterades.

AllAgeHub-ombudet Andreas Johansen från Göteborgs stad deltog på konferensen. Nedan finns utdrag ur Andreas noteringar.

 • Alla måste vi hantera megatrenderna klimat, demografi, digitaliseringen och globaliseringen. Men det är inte länder som kan eller ska hantera dessa trender, det är regioner.
 • Problemet är också att vi är duktigare på att använda det vi har, men investeringar och arbete ökar inte, detta är en strukturell ihållande trend oavsett positiva faktorer och oavsett innovation.
 • 70% av världsbefolkningen kommer bo i tätorter år 2100.

Resultat och slutsatser: Territorial review of the Megaregion of Western Scandinavia

 • Medverkande: 8 städer, 35 organisationer, över 200 respondenter.
 • Regionala centra: Oslo, Göteborg, Stor-Köpenhamn.
 • Vår megaregions stora utmaning: Geografiskt avstånd.
 • Tillväxten är samtidigt snabbare jmf Sverige/OECD-länderna.

Vad är megaregionen idag?

 • Logistisk korridor
 • Tecken på ekonomisk/sociala kopplingar
 • Välfärd och innovativ marknad
 • Hög nivå/vilja till samverkan

Se rapport för rekommenderade prioriteringar uppdelat per de tre centra.

Gemensam vision? Förslag:

 • Nordiska västkustens välfärd (varför)
 • Skapa, implementera vision utifrån styrkor och utmaningar (vad)
 • Förbättra koordinering av investeringar (hur) i tex. Infrastruktur som transporter,
 • Sveriges och Norges transportplaners tidsram överensstämmer nästkommande tio åren vilket innebär en möjlighet att agera.


Future of innovation – Erfarenheter från OECD

Trender

 • Svårare att hitta/främja idéer som främjar tillväxten, (fallande trend sedan 1990).
 • Nästa steg/hopp i utvecklingen är digitaliseringen.

Se rapporterna per land – OECD innovation policy reviews.

Panel om innovation

 • Mindre aktörer får mer sällan organiserat/ekonomiskt stöd från samhället.
 • Samtidigt finns innovationsplattformar och inkubatorer som stöd.

Utmaningar:

 • Agera på nya idéer.
 • Var inte för specifik i utnämningen av arbetsprojekt, skapa istället förutsättningar för vad folk vill göra.

 

OECD: Attractiveness in the 21st century

Regionala plusfaktorer:

 • Bra kollektivtrafik
 • Inkluderande offentliga miljöer
 • Bostadsmarknaden
 • Trygghet
 • Fritid som skapar delaktighet
 • Skolor och anläggningar
 • Tillgång till naturen

Policyområden som lyfts fram;

 • Hur vi skapar den fysiska miljön
 • Turism
 • Samverkan med civilsamhället
 • Integration och arbetsmarknaden

OECD-rekommendation:

 • Samverkan. Koppla samman städer.
 • Branding. Bygg gemensamma värderingar som attraherar arbetskraft/investeringar.
 • Koppla samman strategier, se framlyfta policyområden.

 

Tweets från konferensen #westernscandinavia

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen