”Det är inte en fråga om vi kommer införa AI, utan när”

2018_02_AI

AllAgeHubs reflektioner från frukostseminarium om den första kartläggningen av AI-företag i Västsverige.

Ta del av en första kartläggning över företag som är aktiva inom Big Data, Machine Learning & AI  i Västsverige, kartläggningen har genomförts inom ramen för Catalyser.  Uppdraget utfördes av Petra Apell, konsult för Sahlgrenska Science Park, och Johan Hogsved, konsult för Business Region Göteborg, och syftade till att hitta hundra bra exempel på företag som jobbar med artificiell intelligens, AI.
Det händer mycket inom detta området just nu, det finns fler än bara hundra företag aktiva, långt ifrån alla finns därför med i denna första kartläggning.

Efter att ha deltagit på frukostseminariet den 21 februari där kartläggningen presenterades förstår vi att AllAgeHub kommer spela en viktig roll för kommunerna när det gäller AI. Det är nämligen inte en fråga om vi kommer införa AI, utan när. Precis som vid införande av IT så är inte verksamhetsnära personal, de som träffar patienter/brukare, med på tåget. Ingen på seminariet hade träffat en patient den närmaste veckan.

– AllAgeHub kan hjälpa verksamheter att förstå och våga införa AI. Vi behöver en kompetenshöjning men också få med företag och studenter i vår innovationsprocess så att kommunerna får börja testa och förstå vad det handlar om, säger Carolina Fornell, processledare innovation, AllAgeHub.

Det går att automatisera väldigt mycket idag, det finns kompetens inom lärosätena och företag, både start up och stora etablerade, och som vi känner igen från andra områden är det sjukvården som inte är redo för AI. Men det finns studenter med kunskap inom machine learning på både Chalmers, Halmstad universitet, Sahlgrenska academy, GU och Högskolan i Skövde. Det handlar både om AI i produktionen och effektivisering i verksamheten så som ekonomi, kundservice och underhåll. Stena Line lyfts fram som ett företag som är långt fram i att effektivisera verksamheten med machine learning. Här kanske kommunerna kan inspireras och har mycket att hämta.

– Detta perspektivet behöver vi få in i AllAgeHubs innovationsprocess, säger Carolina Fornell.

 

  • Läs rapporten från Sahlgrenska Science Park

 

Artificiell intelligens (AI) (engelska: Artificial intelligence, även machine intelligence, MI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens (NI) som uppvisas av människor och andra djur.
(Källa: Wikipedia)

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen