Vi önskar innovation – men vi får projekt

perspektiv10sanna

Arbetet i offentlig sektor sker allt oftare i projekt, vilket inte alltid leder till de resultat man önskar sig. Projektlogiken riskerar också att bidra till att organisationer blir sämre på att förvalta ”gamla” meriter och erfarenheter, skriver Mats Fred, forskare vid Malmö universitet.

Offentlig sektor organiserar i allt högre- utsträckning projekt för att lösa diverse svårhanterliga problem. Men projekten verkar leda till mer projekt och en projektkompetent förvaltning snarare än till en offentlig sektor med hållbara strategier för framtida utmaningar. Projekt lanseras i termer av innovation eller som färdiga recept redo att anammas, men vi räknar inte med att projektformen i sig genererar effekter, oavsett vad projekten syftar till.

Svenska kommuner kritiseras för att vara tungrodda, stelbenta och byråkratiska och i behov av mer flexibilitet, samverkan och innovation. Otaliga experiment har genomförts de senaste årtiondena för att hantera tungrodda organisationer, samverkansproblematiken eller den byråkratiska ineffektiviteten. Social innovation, Lean, Total Quality Management eller sociala investeringar är bara några exempel på organisatoriska lösningar som lanserats för hanteringen av diverse, mer eller mindre uttalade, utmaningar som offentlig sektor står inför. Flera av dessa organiseras som projekt. Varför?

De innovativa och annorlunda lösningarna kräver en distans till ordinarie verksamhet – det är trots allt något annat än det traditionella byråkratiska rutinarbetet som ska genomföras.

 

Läs hela nyheten på dagenssamhalle.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top