Kunskapen om konventionen har ökat – men mycket arbete återstår

mfd

MFD har under nästan tre år drivit en kommunikationssatsning för att fler ska få kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu har myndigheten i sin slutrapport till regeringen redovisat sina erfarenheter.

– Vår bedömning är att satsningen lett till att kunskapen om konventionen har ökat i samhället men att det återstår mycket arbete för att göra den mer känd. I det fortsatta arbetet kommer vi ha stor nytta av den kunskap och de långsiktiga insatser som vi har byggt upp under satsningen, säger Jessica Dahlbäck, utredare på MFD.

I januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Det betyder att Sverige är juridiskt bunden av konventionens innehåll. Konventionen innehåller inte några nya rättigheter utan artiklarna återfinns i de andra konventionerna som Sverige har ratificerat. Konventionen förtydligar vad som krävs för att också personer med funktionsnedsättning ska få ta del av de mänskliga rättigheterna.

Föreläst och utbildat

Våren 2015 fick MFD regeringens uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten om konventionen och dess innehåll. Detta i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Barnombudsmannen, BO. I uppdraget ingick också att sprida kunskap om att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering i diskrimineringslagen sedan 2015. Målgruppen har främst varit anställda inom offentlig sektor. Men även arbetsgivare, privata aktörer och personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och företrädare har varit målgrupper.

– När vi har varit ute och träffat våra målgrupper har deras kunskap om konventionen ofta varit låg. Utmaningen för oss har varit att visa på hur konventionen berör verksamheter inom alla områden och hur viktigt det är att den följs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, säger Jessica Dahlbäck.

En viktig del av satsningen var att via arenor, nätverk och aktörer nå ut med kunskap. MFD har föreläst och utbildat runt om i landet, deltagit på konferenser och mässor, tagit fram verksamhetsstöd och informationsmaterial och arrangerat seminarier. Allt i samverkan med andra aktörer, inklusive funktionshindersrörelsen.

Läs mer i nyheten på mfd.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen