RISE: Ökad livskvalitet med läkemedelsrobot

img-4376-w2

En läkemedelsrobot som signalerar när det är dags att ta medicinen. Det är en relativt ny välfärdsteknologisk lösning som har visat sig kunna förbättra livskvaliteten och hälsan avsevärt för äldre i Røyken kommun i Norge och i Arvika kommun. Det visar en fallstudie från RISE.

Dessutom förbättras arbetsmiljön för vårdgivarna och anhöriga känner mindre oro. Inte minst gör kommunerna stora besparingar då vårdgivarna slipper göra rutinbesök och kan istället frigöra tid till att effektivisera vården.

Nyttor för användare:

 • Ökad hälsa och välmående
 • Ökad trygghet i hemmet
 • Mindre oro för anhöriga
 • Ökad självständighet och självtillit
 • Färre läkarbesök

Nyttor för verksamheten:

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Säkrare läkemedelshantering
 • Mindre oro och stress
 • Mer tid till samråd med vårdtagare
 • Frigör mer tid till effektivisering och bättre planering

Nyttor för samhället:

 • Hjälpmedel i hemmet eller boende för personer med kognitiv nedsättning och funktionsnedsättning
 • Bättre resursfördelning av skattemedel
 • Direkta och indirekta kostnadsbesparingar
 • Möjligt att ge service till fler vårdtagare utan att öka vårdpersonal
 • Driver digitaliseringen inom hälso- och sjukvården framåt

Läs mer på rise.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen