MFD: Martin Olauzon leder utredning om funktionshinderspolitiken

mfd

Martin Olauzon har utsetts att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken. Ett uppdrag som den erfarne utredaren känner lite extra för.
– Eftersom jag har en 15-årig dotter med Downs syndrom så blir såklart drivet och engagemanget lite mer personligt.

Samtidigt som Martin Olauzon startar upp utredningen om funktionshinderspolitiken, ska han även avsluta den uppmärksammade Mottagandeutredningen i mars. En utredning som han blev särskild utredare för i juli förra året efter att tidigare ha varit utredningens huvudsekreterare.

– Jag blev faktiskt extra glad över att få förfrågan att leda utredningen Översyn av styrningen inom funktionshinderpolitiken.

Martin Olauzon kommer att leda en utredning med ett brett och omfattande uppdrag. Från att lämna konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken till att lägga förslag om hur universell utformning ska kunna tillämpas.
I kommittédirektivet påpekas att det finns en viss spretighet inom funktionshinderspolitiken och att de olika delarna måste hänga ihop.

– Det är många som är involverade inom funktionshinderspolitiken och den omfattar alla områden av livet och politiken. Och det är bra. Men för att den nya nationella funktionshinderspolitiken ska fungera i praktiken är det viktigt att det finns ett helhetsgrepp och en helhetssyn i arbetet.
– Det finns en förväntan på att insatser inom funktionshinderspolitiken får effekt och att insatserna går att följa upp.

Läs hela nyheten på mfd.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen