Kartläggning av området social innovation i Sverige

vinnova_socialinnovation

Vilken bör Vinnovas roll vara för att främja och finansiera det sociala innovationssystemet och dess aktörer på bästa sätt? Som ett led i områdets och Vinnovas utveckling har under 2017 en inventering av ekosystemet för social innovation i Sverige genomförts för att kunna svara på den frågan. Rapporten består av en litteratursammanställning samt kartläggning av huvudsyfte och behov hos aktuella och relevanta aktörer i systemet.

Vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaningar som klimat- och demografiska förändringar samt ökande ojämlikhet. Detta ökar behovet av nya lösningar som idag inte uppkommer inom de befintliga systemen för privat och offentlig sektor.

Social innovation har uppmärksammats i en allt högre utsträckning under 2000-talet och dess roll i att möta de sociala, ekonomiska, politiska och miljömässiga utmaningarna som vi står inför globalt har erkänts i bland annat EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Under 2015 antogs också FN:s globala mål för hållbar utveckling som tydligt även inkluderar det sociala hållbarhetsperspektivet. Men hur ser det sociala innovationssystemet ut i Sverige?

Baserat på vår litteratur- och kunskapssammanställning, intervjuer och enkäter med aktörer och möjliggörare aktiva inom området i Sverige har kartläggningen konkluderat att det finns följande utmaningar:

  • Finansiering och att skapa en marknad
  • Mäta effekter
  • Kunskap, forskning och mötesplatser
  • Kapacitetsbyggande av ledarskap och affärsmässighet
  • Policy

Nyheten är hämtad från Vinnova

Hämta rapporten

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top