Kartläggning av området social innovation i Sverige

vinnova_socialinnovation

Vilken bör Vinnovas roll vara för att främja och finansiera det sociala innovationssystemet och dess aktörer på bästa sätt? Som ett led i områdets och Vinnovas utveckling har under 2017 en inventering av ekosystemet för social innovation i Sverige genomförts för att kunna svara på den frågan. Rapporten består av en litteratursammanställning samt kartläggning av huvudsyfte och behov hos aktuella och relevanta aktörer i systemet.

Vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaningar som klimat- och demografiska förändringar samt ökande ojämlikhet. Detta ökar behovet av nya lösningar som idag inte uppkommer inom de befintliga systemen för privat och offentlig sektor.

Social innovation har uppmärksammats i en allt högre utsträckning under 2000-talet och dess roll i att möta de sociala, ekonomiska, politiska och miljömässiga utmaningarna som vi står inför globalt har erkänts i bland annat EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Under 2015 antogs också FN:s globala mål för hållbar utveckling som tydligt även inkluderar det sociala hållbarhetsperspektivet. Men hur ser det sociala innovationssystemet ut i Sverige?

Baserat på vår litteratur- och kunskapssammanställning, intervjuer och enkäter med aktörer och möjliggörare aktiva inom området i Sverige har kartläggningen konkluderat att det finns följande utmaningar:

  • Finansiering och att skapa en marknad
  • Mäta effekter
  • Kunskap, forskning och mötesplatser
  • Kapacitetsbyggande av ledarskap och affärsmässighet
  • Policy

Nyheten är hämtad från Vinnova

Hämta rapporten

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen