Innovation

FLER NYHETER

Utmaningsdriven innovation

Genom att länka samman aktörer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och tolv kommuner inom Göteborgsregionen vill vi i samverkan främja utmaningsdriven innovation av tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Då AllAgeHub är i uppbyggnadsfasen (2017-2019) kommer vi tillsammans med våra samarbetsparter och kommande utvecklings- och implementeringsprojekt utarbeta och forma innovationsprocessen löpande.

Detta pågår just nu

  • Under hösten 2017 har vi identifierat för kommunerna och användarna angelägna utmaningar där det krävs en samverkan mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle.
  • Med start 2018 kommer AllAgeHub som en neutral aktör arrangera diverse olika mötesformer för att hitta lösningar på utmaningarna, så som workshops, fokusgrupper, hackatons med mera. Målsättningen är att dessa evenemang ska resultera i en rad projekt för utveckling och implementering.
  • I projekten kan det finnas behov av specialistkunskap eller tester, där kan vi stötta i att exempelvis förmedla kontakter för följeforskning och erbjuda verklighetslabb.

Verklighetslabb

Verklighetslabb möjliggör tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Exempelvis kan kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

Expandera boxen för mer information.

Workshoppar kring hur verklighetslabb ska organiseras samt vilka behov och förväntningar som finns hos kommuner samt små och medelstora företag arrangerades i mars 2017.

För mer information
Carolina Fornell, processledare innovation
carolina.fornell@allagehub.se

Är du nyfiken på vad som händer vidare i AllAgeHubs innovationsprocess?

Ange din e-mail i fältet nedan och prenumerera på nyhetsbrevet specifikt för innovationsprocessen.

SE FLER

Sociala medier

Finansiärer
Samarbetsparter