Tjörns kommun

Kontaktperson

Testledare Anna-Karin Söderström Kristensson
Epost: anna-karin.soderstrom.kristensson@tjorn.se
 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Testmiljö

Beskrivning av behovet

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Anna-Karin Söderström Kristensson

Testmiljö

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet

Vardagen idag blir ostrukturerad för många brukare då man inte förstår vad dagen ska innehålla. Detta skapar oro och frustration hos brukare och minskar delaktigheten. Så behovet är att samla information på ett ställe som blir lättförståeligt och tydligt för alla. Ökad delaktighet och självständighet i att kunna följa sina egna mål i livet på ett visuellt lättförståeligt och tydligt sätt. Alla vet inte idag vad deras Genomförandeplan innehåller och vad den är till för.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHub: Leverantörskonferensen

Lösning som testas

Memoplanner (Abilia)

Slutrapport

Rulla till toppen