Mölndals stad

Kontaktperson

Testledare Emelie Wejdin
Epost: emelie.wejdin@molndal.se 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Emelie Wejdin

Testmiljö:

Boendestöd

Beskrivning av behovet:

Behovsformulering pågår

Hur har behov matchats med lösning?

Beskrivning av problemet

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Emelie Wejdin

Testmiljö:

Gruppbostad LSS

Beskrivning av Behovet

Behovsformulering pågår

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Beskrivning av problemet

Lösning som testas

Slutrapport


Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Emelie Wejdin

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av Behovet

Det finns brukare som vill arbeta självständigt utan personalnärvaro men som behöver stöttning vid olika moment när det gäller påminnelse om start/avslut

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgehubs leverantörskonferens 2021

Lösning som testas

Memoplanner (Abilia)

Slutrapport

Rulla till toppen