Lerum kommun

Kontaktperson

Testledare Camilla Karlsson
Epost: camilla.karlsson2@lerum.se 

Pågående tester

Testledare:

Camilla Karlsson

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet:

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Vi vill öka deltagarnas möjlighet till kommunikation och delaktighet i sin vardag på den dagliga verksamheten.

Kontakt med företaget innan AAH leverantörs-konferens. Bjöd in Abilia och annan leverantör. Syfte med konferensen var att utesluta om det fanns andra leverantörer

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs leverantörskonferens 2021

Lösning som testas

Memoplanner (Abilia)

Slutrapport

Testledare:

Text

Testmiljö:

Text

Beskrivning av behovet:

Text

Hur har behov matchats med lösning?

Text

Lösning som testas

Text

Slutrapport

Testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Avslutade tester

Testledare:

Camilla Karlsson

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet:

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Vi vill öka deltagarnas möjlighet till kommunikation och delaktighet i sin vardag på den dagliga verksamheten.

Kontakt med företaget innan AAH leverantörs-konferens. Bjöd in Abilia och annan leverantör. Syfte med konferensen var att utesluta om det fanns andra leverantörer

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs leverantörskonferens 2021

Lösning som testas

Memoplanner (Abilia)

Slutrapport

Rulla till toppen