Kungsbacka kommun

Kontaktperson

Testledare Caroline Storm
Epost: caroline.storm@kungsbacka.se 

Kontaktperson

Testledare Therese Noberius
Epost: therese.noberius@kungsbacka.se 

Kontaktperson

Testledare Malin Hendén
Epost: malin.henden@kungsbacka.se

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Therese Noberius

Testmiljö:

Gruppbostad (LSS)

Beskrivning av behovet:

Det uppstår frustration hos brukarna när de inte vet vad som händer på boendet. Idag hittar inte brukarna det de vill ta del av eller har svårt att ta del av informationen varpå de istället söker upp och frågar personal.

Hur har behov matchats med lösning?

Söker lösning via matcharenan maj

Lösning som testas

Slutrapport

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas

Slutrapport

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Malin Hendén

Testmiljö:

Gruppbostad LSS

Beskrivning av behovet:

Boende möter många personal i sina stödinsatser. Vid de fall där stödet ska främja god kosthållning och ökad motivation till motion kan den enskilde uppleva att den får olika råd av olika individer. Behovet är att ha en samlad plattform kring information om god kost och motion som stimulerar och motiverar att brukaren känner självständighet och egenansvar för sin hälsa.

Hur har behov matchats med lösning?

Kommunen har omvärldsbevakat

Lösning som testas

GoGlad, MatGlad, Hushållningssällskapet

Slutrapport

Rulla till toppen