Härryda kommun

Kontaktperson

Testledare Mimmi Nilsson
Epost: mimmi.nilsson@harryda.se 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Ansvarig testledare:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Mimmi Nilsson

Beskrivning av behovet:

Svårt med kommunikation när brukare har ett annat hemspråk än svenska. Frustration hos brukare som gärna vill utrycka sina behov samt frustation hos personalgruppen som gärna vill hjälpa brukaren men ej kan förstå behovet. (går ej att använda kommunikation kartor om brukaren har en långt gången demenssjukdom) 

Hur har behov matchats med lösning?

Söker lösning via matcharenan mars 2022 

Lösning som testas:

Översättningspenna, WorldPenScan Go

Slutrapport:

Rulla till toppen