Alingsås kommun

Kontaktperson

Testledare Lars Mykrä
Epost: lars.mykra@alingsas.se 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Lars Mykrä

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Lars Mykrä

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet:

Verksamheten har idag väggtavla med visuella inprint scheman som är synliga för alla brukare. Brukarna kan då se samtliga brukares scheman och vilken personal som finns tillgänglig för dem. Det skapar mycket stress och oro för brukare som inte direkt berörs av varandra och en viss konkurrens mellan brukares val av aktivitet och personal. Det förekommer verbala konflikter till följd av stressen som kommer av situationen.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs Matcharena oktober -22

Lösning som testas:

Memoplanner, Abilia

Slutrapport:

Rulla till toppen