Ale kommun

Kontaktperson

Testledare Annika Prenta
Epost: annika.prenta@ale.se 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Annika Prenta

Testmiljö:

Dagverksamhet

Beskrivning av behovet:

Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstå sin omgivning pga. skador på hjärnan. För dessa personer medför diagnosen flera utmaningar i vardagen:
– Röra sig självständigt i och runt sitt boende på ett tryggt och säkert sätt, utan att personal/anhöriga måste följa med för att hen till exempel ska hitta tillbaka. 
-En meningsfull vardag med aktiviteter som är lättillgängliga utifrån olika intressen och behov.

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs leverantörskonferens juni 2021.

Lösning som testas:

Somnox (Act Medical) 

Slutrapport:

Rulla till toppen