Hitta lösning – Kommunen omvärldsbevakar

Kommunen omvärldsbevakar

Steg 1 Omvärldsbevaka

Omvärldsbevaka för att hitta adekvata lösningar som kan matcha formulerat behov. 

Exempel på omvärldsbevakning:

Kontakta företag som har adekvata lösningar på formulerat behov. Antal företag som kontaktas baseras på din kommuns rutin gällande inköp. Vid kontakt bifogar kommunen:

Steg 2 Dialog

Kommunen har dialog med företag och utgår från:

Steg 3 Val av produkt/tjänst

Undersök ifall ramavtal finns i kommunen för likvärdig produkt/tjänst. Huruvida test av produkt/tjänst utanför avtal bör initieras eller inte beror på om syftet med test ska generera erfarenheter eller eventuell upphandling.

Kommun beslutar, efter avslutade dialoger, vilket företag de går vidare med för test. Kommun informerar företaget och AllAgeHub.

Kommun tar kontakt med övriga företag som de haft dialog med och informerar att dessa ej är aktuella för test.

Kommun har fortsatt dialog med valt företag inför initiering av test.

Kommun tar ställning till, utifrån dialog, ifall test kan initieras:

  • Om ja: Fortsätt enligt process
  • Om nej: Fortsätt omvärldsbevakning

Kontakt tas med AllAgeHub.

Initiera test enligt process

Tänk på att dokumentera tillvägagångsätt hur företag valdes ut inför test (dokumenteras bland annat i testplan och slutrapport, se även lokala rutiner i din kommun).

Rulla till toppen